przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266287 odwiedzin

LABORATORIUM

A A A

 

Laboratorium świadczy usługi w zakresie pobierania próbek oraz badań wody i ścieków.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Laboratorium przy Al. 600-lecia 69 w Sochaczewie, ewentualnie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 696 099 895 lub mailowego malgorzata.orzechowska@zwik.sochaczew.pl

 

 

Laboratorium Wodno-Ściekowe "ZWiK-Sochaczew" Sp. z o. o.
posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 12, ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków „Badanie pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą wykonywać laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną.” (Dz. U. 2017 poz. 328).

Uzyskane zatwierdzenie upoważnia Laboratorium Wodno-Ściekowe „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. do wykonywania badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody do spożycia przez ludzi w ramach oceny jej jakości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).

 


 


 


kontakt