przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
256155 odwiedzin

KONTAKTy

A A A


 

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

 

tel. 46 862-82-30        tel. VoIP 46 811-14-15
fax. 22 112-12-40       tel. VoIP 46 811-14-16

REGON: 015625292 NIP: 837-16-66-938

KRS: 0000191418 BDO: 000082369

adres internetowy: www.zwik.sochaczew.pl
e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl

 


   

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

 

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej   - Dariusz Zawidzki
  • Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej    - Jarosław Dołhun
  • Sekretarz Rady Nadzorczej    - Hubert Schwarz

 

Zarząd

Prezes Zarządu 

 

Magdalena Kaczorowska

tel. 46 862-82-30  Dział Księgowości

Joanna Kacprzak 

Główny Księgowy / Prokurent

tel. 46 862-82-30 wew. 5

e-mail: joanna.kacprzak@zwik.sochaczew.pl

 

Iwona Orlińska - St. Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

tel. 46 862-82-30 wew. 5

e-mail: iwona.orlinska@zwik.sochaczew.pl


Sylwia Kołodziejak - St. Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

tel. 46 862-82-30 wew. 5

e-mail: sylwia.kolodziejak@zwik.sochaczew.pl


Weronika Szymańska - Inspektor ds. Finansowo-Księgowych + Kasjer

tel. 46 862-82-30 wew. 5

e-mail: weronika.szymanska@zwik.sochaczew.pl

 

 


Dział Biuro Obsługi Klienta

    

Emilia Łyś

Kierownik Biura Obsługi Klienta

tel. 46 862-82-30  wew. 3

e-mail: emilia.lys@zwik.sochaczew.pl

Daria Jużyk - Inspektor ds. Obsługi Klienta

tel. 46 862-82-30 wew. 3

e-mail: daria.juzyk@zwik.sochaczew.pl

Alicja Cieślak - St. Specjalista d/s Rozliczeń Wody

tel. 46 862-82-30 wew. 2

e-mail: alicja.cieslak@zwik.sochaczew.pl


Inkasenci: 

Witold Łachecki          tel. 662 734 606

Arkadiusz Głowacki    tel. 662 734 721 

Wojciech Kurylak        tel. 662 734 617

Dział Techniczny

 

Adam Pawłowski 

Kierownik Działu Technicznego

tel. 46 862-82-30 wew. 4

e-mail: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl 

 

 Wydział Wodny

 

Łukasz Kubis - Mistrz ds. produkcji wody

tel. 515 349 716

tel.VoIP 46 811-14-44

e-mail: lukasz.kubis@zwik.sochaczew.pl

 

Michał Łukawski  - Inspektor ds. administracyjno - eksploatacyjnych Stacji Uzdatniania Wody

tel.VoIP 46 811-14-44

e-mail: michal.lukawski@zwik.sochaczew.pl

 

        SUW Płocka  

Mirosław Adamkiewicz - Maszynista Pomp - Brygadzista

tel.VoIP 46 811-16-44

        SUW Chodaków

Marek Kowalewski - Elektromonter + Maszynista Pomp - Brygadzista

tel. 46 863-26-35

        SUW Konary

Jarosław Sałaciński - Elektromonter + Maszynista Pomp - Brygadzista

tel 22 796-55-08

 


 

Dział Kadrowo - Płacowy

Katarzyna Łyczkowska - St. Specjalista ds. Osobowych i Płac

tel. 46 862-82-30 wew. 1

e-mail: katarzyna.lyczkowska@zwik.sochaczew.pl

  

Izabela Szustecka - Specjalista ds. Kadrowo - Płacowych

tel. 46 862-82-30 wew. 1

e-mail: iza.szustecka@zwik.sochaczew.pl

 

Maria Hryniewiecka -  Specjalista ds. Obsługi Sekretaryjno - Biurowej

tel. 46 862-82-30 wew. 1

e-mail: maria.hryniewiecka@zwik.sochaczew.pl


 

Jednostka Realizująca Projekt

 

Monika Wojciechowska 

Kierownik JRP

tel. 46 862-82-30

e-mail: monika.wojciechowska@zwik.sochaczew.pl


Marta Pawelak -  Specjalista ds. administracji i kontroli

tel. 46 862-82-30

e-mail: marta.pawelak@zwik.sochaczew.pl


Katarzyna Zydlewska - St. Specjalista ds. finansowych i raportowania JRP 

tel. 46 862-82-30 wew. 6

e-mail: katarzyna.zydlewska@zwik.sochaczew.pl


 

Dział Eksploatacji 


Paweł Orlikowski

Kierownik Działu Eksploatacji

e-mail: pawel.orlikowski@zwik.sochaczew.pl

 

Wydział Wykonawstwa i Utrzymania Sieci


Małgorzata Stencel - St. Inspektor ds. administracyjno-technicznych

e-mail: malgorzata.stencel@zwik.sochaczew.pl


Jerzy Kober - Monter Konserwator Sieci Wod-Kan - Brygadzista

kom. 604 195 867

Marek Tracz  - Operator Sprzętu Specjalistycznego + Monter Konserwator Sieci Wod-Kan - Brygadzista

   

 

  Wydział Oczyszczalni Ścieków

 

Artur Orliński - Mistrz ds. Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków 

kom. 604 097 923  tel.VoIP 46 811-14-45

e-mail: artur.orlinski@zwik.sochaczew.pl

 

Mariusz Furman - Maszynista Pomp - Brygadzista

tel.VoIP 46 811-14-45

 

Halina Domalik - St. Specjalista ds. Oczyszczalni Ścieków

kom. 664 157 699 tel. VoIP 46 811-15-46

e-mail: halina.domalik@zwik.sochaczew.pl

 

   Wydział Zaopatrzenia / Magazyn Główny

 

Jakub Duplicki -Starszy Magazynier - Zaopatrzenie

tel. 46 863-27-58

e-mail: jakub.duplicki@zwik.sochaczew.pl

  


Dział IT

Administrator Systemów Informatycznych (ASI)

 

Robert Jaczyński - Specjalista ds. Informatyki

tel. 46 862-82-30

e-mail: robert.jaczynski@zwik.sochaczew.pl 

Laboratorium Wodno - Ściekowe

Małgorzata Orzechowska

Kierownik Laboratorium 

tel.VoIP 46 811-15-95

e-mail: malgorzata.orzechowska@zwik.sochaczew.pl  

 

Marlena Podkańska 

Zastępca Kierownika Laboratorium

tel.VoIP 46 811-15-96 wew. 7

tel.kom. 696 099 895

e-mail: marlena.podkanska@zwik.sochaczew.pl

 

Iwona Witulska - Próbkobiorca 

e-mail: iwona.witulska@zwik.sochaczew.pl

tel. kom. 501 003 523

 

Joanna Ścigocka - St. Analityk

tel.VoIP 46 811-15-96 wew. 7

tel.kom. 696 099 895

e-mail: joanna.scigocka@zwik.sochaczew.pl

 

Sylwia Derengowska - Analityk

tel.VoIP 46 811-15-96  wew. 7

 tel.kom. 696 099 895

e-mail: sylwia.drerengowska@zwik.sochaczew.pl

 

Justyna Piechucka - Analityk

tel.VoIP 46 811-15-96  wew. 7

 tel.kom. 696 099 895

e-mail: justyna.piechucka@zwik.sochaczew.pl

 

 


  Rzecznik Prasowy

Monika Gadzińska  - Rzecznik Prasowy ZWiK

tel. kom. 664 194 370

e-mail: monika.gadzinska@zwik.sochaczew.pl  

Dział Bezpieczeństwa Informacji

Marcin Cichocki - Audytor wewnętrzny ds. jakości Zarządzania Procesowego i BHP / Inspektor Ochrony Danych

tel. 46 862-82-30

e-mail: iodo@zwik.sochaczew.pl 

 

 

2

kontakt