przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266265 odwiedzin

oferty pracy

A A A

 


 

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji -Sochaczew” Sp. z o.o.

poszukuje Pracownika na stanowisko: 

Specjalista Analityk Laboratorium Wodno-Ściekowego
Miejsce pracy: Sochaczew, al. 600-lecia 69

 

Główne obowiązki: 

 • pobieranie i transportowanie próbek wody i ścieków do badań zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami, instrukcjami
 • przygotowywanie odczynników
 • wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz fizykochemicznych ścieków
 • wdrażanie nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych prowadzenie procesu walidacji/ weryfikacji
 • realizacja programu potwierdzenia ważności wyniku badań wykonywanych w laboratorium
 • opracowywanie wyników badań oraz sporządzanie i autoryzacja sprawozdań
 • archiwizacja dokumentów
 • obsługa Klienta
 • udział w badaniach biegłości
 • czynny udział podczas audytów wewnętrznych i oceny PCA
 • samodzielna obsługa sprzętu, nadzór nad wyposażeniem, w tym kalibracja oraz sprawdzanie urządzeń
 • udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025

Nasze wymagania: 

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (chemia lub dziedziny pokrewne)
 • znajomość technik badań (spektrofotometrycznej, wagowej, miareczkowej, potencjometrycznej, nefelometrycznej, konduktometrycznej, elektrochemicznej)
 • znajomość metodyk badań wody i ścieków (mikrobiologicznych i fizykochemicznych)
 • dobra znajomości normy ISO 17025
 • znajomość przepisów prawa dotyczących badań wody i ścieków
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca rozumienie norm badawczych 
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium (mile widziane w akredytowanym
  wodno – ściekowym)
 • odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • sprawność manualna oraz techniczna 
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, samodzielność, systematyczność i dobra organizacja pracy własnej
 • komunikatywność

Oferujemy:

 • pracę w akredytowanym laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • świadczenia socjalne 

 

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją jest „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Rozlazłowskiej 7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli na podstawie zgody Kandydatów. Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie internetowej spółki www.zwik.sochaczew.pl w zakładce „KARIERA”.

·         Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiście w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 862-82-30.

·         Proszę o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.

·         „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ………………………………………..………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko …………………………………………………………… Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane. Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawachw zakresie ochrony moich danych osobowych.”

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji -Sochaczew” Sp. z o.o.

poszukuje Pracownika na stanowisko:

Specjalista Analityk Laboratorium Wodno-Ściekowego
Miejsce pracy: Sochaczew, al. 600-lecia 69

 

Główne obowiązki:

 • pobieranie i transportowanie próbek wody i ścieków do badań zgodnie z obowiązującymi normami, procedurami, instrukcjami
 • przygotowywanie odczynników
 • wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz fizykochemicznych ścieków
 • wdrażanie nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych prowadzenie procesu walidacji/ weryfikacji
 • realizacja programu potwierdzenia ważności wyniku badań wykonywanych w laboratorium
 • opracowywanie wyników badań oraz sporządzanie i autoryzacja sprawozdań
 • archiwizacja dokumentów
 • obsługa Klienta
 • udział w badaniach biegłości
 • czynny udział podczas audytów wewnętrznych i oceny PCA
 • samodzielna obsługa sprzętu, nadzór nad wyposażeniem, w tym kalibracja oraz sprawdzanie urządzeń
 • udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025

Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (chemia lub dziedziny pokrewne)
 • znajomość technik badań (spektrofotometrycznej, wagowej, miareczkowej, potencjometrycznej, nefelometrycznej, konduktometrycznej, elektrochemicznej)
 • znajomość metodyk badań wody i ścieków (mikrobiologicznych i fizykochemicznych)
 • dobra znajomości normy ISO 17025
 • znajomość przepisów prawa dotyczących badań wody i ścieków
 • znajomość j. angielskiego umożliwiająca rozumienie norm badawczych
 • minimum 2 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium (mile widziane w akredytowanym
  wodno – ściekowym)
 • odpowiedzialność za wykonywane zadania
 • sprawność manualna oraz techniczna
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • umiejętność pracy w zespole
 • dokładność, samodzielność, systematyczność i dobra organizacja pracy własnej
 • komunikatywność

Oferujemy:

 • pracę w akredytowanym laboratorium od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • świadczenia socjalne 

 

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją jest „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Rozlazłowskiej 7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli na podstawie zgody Kandydatów. Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie internetowej spółki www.zwik.sochaczew.pl w zakładce „KARIERA”.

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiście w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 862-82-30.
 • Proszę o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.
 • „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ………………………………………..………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko …………………………………………………………… Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane. Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawachw zakresie ochrony moich danych osobowych.”
kontakt