przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266273 odwiedzin

Komunikat o twardości wody

A A A

Laboratorium Wodno-Ściekowe „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. informuje, że twardość ogólna wody w sieci miejskiej jest uzależniona od źródła dostarczanej wody.

Północna strona miasta, orientacyjnie od linii ulicy Warszawskiej w kierunku Chodakowa, jest zasilana z SUW Chodaków.

Południowa strona miasta, orientacyjnie od linii ulicy Warszawskiej w kierunku Malesina, zasilana jest z SUW Płocka.

 

SUW Płocka

SUW Chodaków

Wartość parametryczna 1)

 Jednostka

14,7

11,7

-

°n

262

209

60 – 500 2)

mg/l CaCO3

1) Rozp. Ministra Zdrowia z 07.12.2017 r  (Dz.U., poz. 2294)

2) wartość zalecana ze względów zdrowotnych – oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjna, minimalnej zawartości 

 

 Przelicznik jednostek miar twardości wody

jednostki

mmol/l

mval/l

°n

°ang

°fran

mg CaCO3/l

mmol/l

1

2

5,61

7,02

10

100

mval/l

0,5

1

2,8

3,5

5

50

°n

0,178

0,356

1

1,25

1,78

17,0

°ang

0,143

0,286

0,8

1

1,43

14,0

°fran

0,1

0,2

0,56

0,7

1

10

mg CaCO3/l

0,01

0,02

0,056

0,07

0,1

1

 

Opisowa ocena twardości wody

zawartość mg CaCO3/l

ocena twardości wody

0-100

bardzo miękka

100-200

miękka

200-350

średnio twarda

350-550

twarda

>550

bardzo twarda

 

 


 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI za okres styczeń - czerwiec 2022r.


kontakt