przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266266 odwiedzin

Usługi pobierania i badań ścieków

A A A

Laboratorium przyjmuje zlecenia pobierania i analizy próbek ścieków na potrzeby obszaru pawnie regulowanego określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków,  a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnycjh (Dz. U. 2019, poz. 1311).

W przypadku badań, których Laboratorium nie wykonuje, Laboratorium zapewnia podzlecanie badań kompetentnemu podwykonawcy, posiadającemu ważny certyfikat akredytacji w zakresie podzlecanych badań.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Laboratorium przy Al. 600-lecia 69 w Sochaczewie, ewentualnie zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod nr tel. 696 099 895 lub mailowego: malgorzata.orzechowska@zwik.sochaczew.pl


Przedmiot badań

Rodzaj pobrania lub badania

metoda

Ścieki, wody opadowe  i     roztopowe

Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych A

Metoda manualna

Metoda automatyczna 

PN-ISO 5667-10:2021-11

Zawiesiny ogólne A

Zakres: (2,0 – 1000) mg/l

Metoda wagowa

PN-EN 872:2007 + Ap1:2007

 Ścieki

Temperatura ścieków /pobranej próbki ścieków  A

Zakres: (1,0 – 40,0) °C

Pomiar bezpośredni

PN-77/C-04584

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu- BZT5 A

Zakres: (3 – 3000) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna 

PN-EN ISO 5815-1:2019-12

Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu- BZT5 A

Zakres: (2,0 – 6,0) mg/l O2

Metoda elektrochemiczna

PN-EN 1899-2:2002

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZTCr A

Zakres: (20,0 – 5000) mg/l O2

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 15705:2005

Stężenie fosforu ogólnego  A

Zakres: (0,20 – 25,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN ISO 6878:2006 p.7
+ Ap1:2010 + Ap2:2010

pH  A

Zakres: 2,0 – 11,0

Metoda potencjometryczna

PN-EN ISO 10523:2012

Przewodność elektryczna właściwa  A

Zakres: (80 – 13000) µS/cm

Metoda konduktometryczna

PN-EN 27888:1999

Stężenie chlorków  A

Zakres: (10,0 – 400) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-ISO 9297:1994

Stężenie żelaza  A

Zakres: (0,050 – 5,00) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-ISO 6332:2001 p. 7.1.1+Ap1:2016-06

Stężenie azotu azotanowego

Zakres:(0,100-20,0) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-82/C-04576,08

Stężenie azotu azotynowego

Zakres:(0,0036-2,58) mg/l

Metoda spektrofotometryczna

PN-EN 26777:1999

Stężenie azotu Kjeldahla

Zakres:(1,0-250) mg/l

Metoda miareczkowa

PN-EN 25663:2001

Azot ogólny

(z obliczeń)

PB-20 wyd.1 z dnia 01.02.2019r.
A - metoda akredytowana (Akredytacja nr AB 1117)                                                                                                                                                   

 

 

Zlecenia są realizowane w dni robocze po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Cennik usług świadczonych przez ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o. na rok 2021/2022

 Cennik jednostkowych usług laboratoryjnych dostępny jest w siedzibie laboratorium.

 

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 696 099 895 lub osobistą wizytę w Laboratorium (Al. 600-lecia 69, Sochaczew) w celu umówienia terminu pobrania próbki lub dostarczenia próbki do badań.

Zapewniamy krótkie terminy realizacji zleceń!


Klientom samodzielnie pobierającym próbki zalecamy zapoznanie się z poniższymi instrukcjami.

Personel Laboratorium służy pomocą w kwestii objaśnienia sposobu pobrania próbki oraz uzupełnienia protokołu pobrania próbki.


 

Wytyczne dotyczące pobrania próbki ścieków do badań fizykochemicznych

I-10 Pobieranie przez Klienta próbek ścieków do badań fizykochemicznych.pdf


Protokół z pobrania próbki przez Klienta

PROTOKÓŁ Z POBRANIA PRÓBKI PRZEZ KLIENTA 2018.pdf


Formularze pomocne w przesłaniu zapytania ofertowego lub zlecenia

F-06-PO-02 zapytanie ofertowe wyd. 3.pdfF-07-PO-02 zlecenie Klienta wyd. 3.pdf

kontakt