przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
256165 odwiedzin

ISO 22000

A A A

Zasadniczym zadaniem „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. jest dostarczenie mieszkańcom Sochaczewa wody pitnej spełniającej wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W celu potwierdzenia najwyższej jakość dostarczanej wody, wychodząc naprzeciw wymaganiom Klientów, Prezes Zarządu „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. podjął decyzję o wdrożeniu w Spółce Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności na podstawie normy ISO 22000.

Uchwałą nr 5/2018 Zarządu Spółki „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o. z/s w Sochaczewie z dnia 21 listopada 2018 roku ustanowiono Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Zarządzania w osobie Marleny Podkańskiej.  

Prezes Zarządu zobowiązał Zespół HACCP do wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu HACCP zgodnego z wymaganiami Codex Alimentarus.

Kluczowym zadaniem Pełnomocnika Zarządu ds. Systemów Zarzadzania było przeprowadzenie analizy zagrożeń i określenie krytycznych punktów kontroli w systemie ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody na terenie Gminy Miasto Sochaczew. W analizie tej zostały uwzględnione wszystkie możliwe zagrożenia mogące wystąpić w czasie procesów pobierania, uzdatniania i zasilania wodą sieci wodociągowej tj. zagrożenia mikrobiologiczne, chemiczne i fizyczne.

W kolejnym kroku, Zespół HACCP opracował środki umożliwiające kontrolę i monitoring zidentyfikowanych zagrożeń i punktów krytycznych. Działania te mają na celu zapobieżenia lub wyeliminowania zagrożenia bezpieczeństwa żywności lub zredukowania go do poziomu akceptowalnego dla konsumentów.

 

Fundamentem Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. jest Polityka Bezpieczeństwa Żywności:


Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności oraz poprawność jego funkcjonowania w „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. została oceniona przez Auditorów jednostki certyfikującej TÜV SÜD. Podczas kilkudniowego auditu, Zespół Auditorów oceniał cały zakres działalności Spółki w obszarze ujmowania, uzdatniania i dystrybucji wody do Odbiorców, by ostatecznie potwierdzić certyfikatem wdrożenie i stosowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności oraz spełnienie wymagań normy ISO 22000. 

Weryfikacja poprawności funkcjonowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności odbywa się poprzez audity w ramach nadzoru realizowane przez Auditorów jednostki certyfikującej TÜV SÜD.

W ramach nadzoru potwierdzono utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności i poprawność jego funkcjonowania.

kontakt