przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266271 odwiedzin
Bezpłatne przekazanie komunalnych osadów ściekowych

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.  oferuje BEZPŁATNE PRZEKAZANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

w celu

ROLNICZEGO WYKORZYSTANIA

ORAZ UŻYŹNIANIA I REKULTYWACJI GRUNTÓW

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o.o. informuje, że istnieje możliwość podjęcia współpracy w zakresie m.in. rolniczego wykorzystania komunalnych osadów ściekowych wytworzonych w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej przy   Al. 600 – lecia 69 w Sochaczewie.

Wytworzony w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków komunalny osad ściekowy jest bogaty w substancje organiczne i mineralne, posiada doskonałe wartości nawozowe, jest zasobny w azot, fosfor, wapń i magnez oraz posiada wysokie pH co sprzyja odkwaszeniu gleby, a jednocześnie jest bezpieczny sanitarnie. Osad umożliwia zachowanie odpowiedniej struktury gleby, dostarcza roślinom substancji odżywczych oraz makro- i mikroelementów, a jego dodatek do wierzchniej warstwy gruntu ma bardzo pozytywny wpływ na procesy glebotwórcze. Jakość i skład osadów są regularnie monitorowane przez Spółkę.

Zawartości podstawowych składników nawozowych (% w suchej masie) i pH osadu przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Składnik

Jednostka

Zawartość w osadzie ustabilizowanym

1.

Azot (N)

%

5,20

2.

Fosfor (P)

%

1,97

3.

Magnez (Mg)

%

0,45

4.

Wapń (Ca)

%

9,05

5.

Substancje organiczne

%

>59

6.

pH

-

12,1

 

Przed przystąpieniem do przekazania osadów ,,ZWiK - Sochaczew” Sp. z o.o. przeprowadzi na własny koszt badania gruntu, na który mają być stosowane osady oraz określi dopuszczalne jego dawki. Szczegóły związane z załadunkiem oraz transportem ustalone zostaną indywidualnie.

            Osad spełnia warunki Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015r. poz. 257) oraz Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. z 2021r. poz. 779 z późn.zm.)

Właściciel gruntu zobowiązany jest jedynie do dostarczenia wypisu z rejestru gruntów oraz mapy obejmującej teren nieruchomości, na której komunalne osady ściekowe mają być zastosowane.

Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy oraz uzyskaniem szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 0-46 862 82 30 wew. 34, 883 318 017.

 

Osad przekazywany jest nieodpłatnie.

 

A A A
29.10.2021
godz.08:55
kontakt