przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266274 odwiedzin
Pijmy wodę z kranu, bo jest zdrowa

 

Wodę z sochaczewskich kranów można bezpiecznie pić.

Woda, którą piją Sochaczewianie znajduje się pod ścisłym nadzorem sanepidu, a jej jakość regulują przepisy. Jakość wody wodociągowej określa polskie prawo oraz regulacje Unii Europejskiej. Woda w kranie w Londynie, Paryżu, Warszawie i Sochaczewie spełnia te same wymagania!

Uzdatniona woda, wtłaczana do sieci miejskiej, odpowiada rygorystycznym normom ogłoszonym przez Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określa, że woda jest zdatna do użycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, nie ma agresyjnych właściwości korozyjnych oraz spełnia określone wymagania mikrobiologiczne i chemiczne”. Rozporządzenie to podaje najwyższe dopuszczalne stężenia określonych parametrów, które muszą być spełnione, aby z całą pewnością móc orzec o przydatności wody do spożycia.

Skąd pochodzi woda dla Sochaczewa ?

Wszystkie wodociągi w naszym mieście czerpią wodę z ujęć podziemnych, z warstw wodonośnych położonych na głębokości od 172 do 208 m p.p.t. dla ujęcia Kuznocin oraz 5,7m p.p.t. dla ujęcia Wólka Smolana - Konary, których wody zaliczane są zwykle do średnio twardych, zawierających naturalne podwyższone ilości żelaza i manganu.

Wody głębinowe, zalegające głęboko pod warstwami nieprzepuszczalnymi, bezpieczne pod względem mikrobiologicznym oraz wolne od zanieczyszczeń antropologicznych są zdecydowanie najlepsze do celów wodociągowych. Woda podziemna jest złożonym roztworem substancji chemicznych, których główna część pochodzi z rozpuszczania minerałów w czasie przesączania się przez kolejne warstwy wodonośne. Jest dobrze zmineralizowana, co objawia się dużą zawartością pierwiastków niezbędnych do życia takich jak: magnez, wapń, potas.

Wody głębinowe przed ich wtłoczeniem do miejskiej sieci podlegają procesowi uzdatniania, który dostosowany jest do poziomu zanieczyszczeń wody ujmowanej.

Zastosowane procesy uzdatniania wody polegają na:

 • Koagulacji - łączenie mikroskopijnych zanieczyszczeń w większe zespoły, możliwe do wychwycenia przez filtry,
 • Napowietrzania - redukcja związków żelaza oraz manganu,
 • Filtrowaniu - redukcja fizycznych zanieczyszczeń wody do odpowiedniego poziomu,
 • Chlorowaniu - dezynfekcja wody celem uzyskania odpowiednich parametrów mikrobiologicznych.

Pomimo braku specjalnego obowiązku w prawie polskim, „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. wdrożył system bezpieczeństwa oparty na normie ISO 22000 dotyczącej zarządzania bezpieczeństwem żywności. Norma ta określa zasady nadzoru nad bezpieczeństwem jakości wody pitnej, jako produktu żywnościowego. Wdrożenie wymagań normy PN-EN ISO 22000 to gwarancja zobowiązania „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. do dostarczania odbiorcom wody o jak najwyższej jakości, wolnej od zanieczyszczeń i skażeń.

Nad bezpieczeństwem wody w wodociągu czuwa nieustannie „ZWiK- Sochaczew” Sp. z o.o. oraz Powiatowy Inspektor Sanitarny.

W maju br. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie, w oparciu o czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody i kontrolą wewnętrzną, przekazał dokument stwierdzający przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego w Sochaczewie - Stacja Uzdatniania Wody ul. Płocka 1 oraz  Stacja Uzdatniania Wody ul. Wiskozowa 10.

Nasza woda jest bardzo często kontrolowana, badana przed wprowadzeniem do sieci
i podczas transportu siecią wodociągową.

W sposób ciągły prowadzona jest zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna kontrola jakości wody. Wewnętrzna kontrola jakości wody przeznaczonej do spożycia w Sochaczewie opiera się na badaniach prowadzonych w 3 punktach wprowadzania wody do sieci oraz w 8 punktach zlokalizowanych na sieciach wodociągowych. Średnio rocznie przeprowadza się badania około 300 próbek wody pobranej w tych punktach (w sumie oznaczanych jest kilka tysięcy parametrów - chemicznych, mikrobiologicznych i właściwości fizycznych wody).

Także do celów kontroli prawidłowości i efektywności przebiegu procesów technologicznych oczyszczania wody prowadzona jest kontrola jakości wody ujmowanej (surowej).

Badania jakości wody prowadzone są w laboratorium,  które posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 

W Sochaczewie można śmiało pić wodę prosto z kranu, bez przegotowania.

Woda w kranie jest czysta pod względem mikrobiologicznym, odpowiada wymaganiom właściwości fizycznych, organoleptycznych (sensorycznych) i chemicznych.

Zawiera składniki mineralne w tym biopierwiastki takie jak: wapń, magnez, potas i sód.

Źródlane wody butelkowane charakteryzują się właściwościami porównywalnymi do wody z kranu. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) picie wody butelkowanej nie daje korzystniejszych efektów zdrowotnych niż picie czystej kranówki.

 

Zawartość wybranych substancji mineralnych w kranówce i różnych rodzajach wód butelkowych[mg/l] – opracowanie własne „ZWiK – Sochaczew” Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

Woda z naszych kranów jest zasadniczo średnio twarda. Oznacza to po prostu, że zawiera wapń i magnez. Przegotowanie wody powoduje wytrącenie w postaci osadu (kamienia) części minerałów – zwłaszcza związków wapnia i magnezu – co powoduje zubożenie składu mineralnego wody. Z tego powodu gotowanie wody nie jest zalecane przy bezpośrednim spożyciu. Ważnym czynnikiem jest również fakt, że picie wody kranowej nie odpowiada za powstawanie kamieni nerkowych oraz żółciowych.

Zalety kranówki

 • zawsze dostępna, świeża i schłodzona
 • zdatna do picia bez przegotowania
 • bezpieczna bo przebadana, czysta mikrobiologicznie
 • zawiera pierwiastki i mikroelementy, w tym „pierwiastki życia - magnez i wapń”, nie zawiera metali ciężkich
 • oprócz niewielkiej ilości chloru wszystkie pozostałe składniki są pochodzenia naturalnego (wiele wód butelkowanych wzbogaca się sztucznymi składnikami mineralnymi)

 

Ponadto pijąc wodę prosto z kranu

 • oszczędzasz pieniądze, kosztuje mniej niż 1 grosz za litr (za litr butelkowej wody źródlanej musimy zapłacić średnio 1,50 złote),
 • minimalizujesz zużywanie plastiku,  chronisz przyrodę przed skażeniem (450-1000 lat to czas rozkładu butelki PET, do wyprodukowania jednej butelki wody źródlanej czy mineralnej zużywa się 2 tysiące razy więcej energii niż przy nalewaniu jej z kranu, a do ich transportu potrzebne są dodatkowe hektolitry paliw płynnych).

 

 

Wybór kranówki to same korzyści – dla zdrowia, dla portfela i dla środowiska!

 

Woda dostarczana przez „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. należy do mało agresywnych, z uwagi na:

 • odczyn w zakresie obojętnym lub słabo zasadowym
 • przewodność znacznie niższą od 2500 µS/cm
 • siarczany i chlorki nie występujące w stężeniach powyżej 250 mg/l
 • obecność magnezu w ilościach poniżej 30 mg/l
 • twardość - wody wg skali twardości są przeważnie średnio twarde co umożliwia powstanie powłoki ochronnej, zabezpieczającej przed niszczeniem i korozją rur.

 

Na rynku dostępne są urządzenia doczyszczające wodę oparte na odwróconej osmozie lub wymieniaczy jonowych powodujących pozbawienie wody wszelkich jonów i związków mineralnych, których obecność w wodzie jest pożądana i stanowi dla nas – konsumentów źródło zaopatrzenia w codziennej diecie.

W celu obniżenia zawartości uciążliwych dla konsumenta związków żelaza (manganu), można zastosować zwykłe filtry dostępne w przystępnych cenach, redukujące związki żelaza a pozostawiające pozostałe związki mineralne.

Podobnie jest z „obecnością kamienia” w czajnikach – należy pamiętać o tym, że twarde wody są zasobne w związki wapnia i magnezu oraz inne minerały, stanowiąc ich źródło dla nas konsumentów w naszej codziennej diecie. Część tej twardości (węglany wapnia i magnezu), zostaje wytrącona podczas gotowania wody właśnie w postaci osadzającego się kamienia na dnie i ściankach czajnika. Jest to tylko część w/w soli, nic szkodliwego. Pamiętajmy natomiast, że mając w kranie wodę średnio twardą i twardą uzupełniamy część zapotrzebowania naszego organizmu na związki mineralne (bez ponoszenia dodatkowych kosztów). Nie stosujmy więc bezpodstawnie zmiękczaczy, które zubożają naszą wodę i pozbawiają tego co w niej najlepsze.

Jedynym i za razem najkrótszym odcinkiem, co warto podkreślić, na którym za wodę nie odpowiada jej producent, jest instalacja wodociągowa w budynku. Za jej stan odpowiada zarządca.

Jeśli masz wodę z własnej studni za jej jakość i badanie odpowiadasz sam.

 

Jak powinniśmy dbać o wewnętrzną instalację wodociągową?

 • regularnie czyścić krany i akcesoria wodne zdejmując perlatory i sitka umocowane na końcówkach w celu usunięcia kamienia i zanieczyszczeń,
 • okresowo dokonywać czyszczenia wnętrza zbiorników służących do magazynowania wody, również bojlerów,
 • w przypadku dłuższej stagnacji wody i jej nie używania należy pamiętać o przepłukaniu instalacji przed ponownym korzystaniem z wody,
 • zachować odpowiedni odstęp lub izolację pomiędzy rurami wody ciepłej i zimnej,
 • utrzymywać temperaturę wody ciepłej w kranach powyżej 55º a zimnej poniżej 20ºC.
A A A
03.08.2021
godz.07:43
 
kontakt