przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
229565 odwiedzin
Nowe inwestycje „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o.


 

Z dniem 30 lipca 2020 r. Stacja Uzdatniania Wody w Chodakowie została doposażona w nowe niezależne źródło zasilania w postaci agregatu prądotwórczego o mocy 200 kW. Wykonawcą zadania w formule zaprojektuj i wybuduj była firma FINCO ENERGIA Andrzej Mućka, wartość inwestycji wyniosła 128 904 zł brutto. Zakres prac obejmował przystosowanie pomieszczeń warsztatu do potrzeb urządzenia, dostawę i montaż agregatu prądotwórczego o mocy 200kW/250kWA wraz z podpięciem urządzenia do rozdzielni głównej w budynku S.U.W. Chodaków. Dzięki zastosowaniu układu SZR (System Załączania Rezerwy) agregat  uruchamiany jest automatycznie w przypadku przerw w dostawie energii trwających dłużej niż 5 minut.  

Jest to już druga zakończona w bieżącym roku inwestycja mająca na celu poprawę bezpieczeństwa energetycznego strategicznych obiektów Spółki. Pierwszą była „Budowa przyłącza energetycznego SN 15 kV, kontenerowej stacji transformatorowej 15/04 kV oraz wewnętrznej linii zasilającej istniejące urządzenia na terenie Przepompowni Wody Surowej    w miejscowości Konary gmina. Brochów”. Wykonawcą prac była firma ELVOT  Bogdan Uziębło, wartość inwestycji wyniosła 280 390,80 zł brutto. Woda z ujęcia Wólka Smolana - Konary tłoczona jest dwoma rurociągami dn 400 z Przepompowni Wody Surowej w Konarach do Stacji Uzdatniania Wody Chodaków zlokalizowanej przy ulicy Wiskozowej 10. Ujęcie to pokrywa 90% zapotrzebowania mieszkańców miasta Sochaczew, dlatego tak ważne jest prawidłowe funkcjonowanie obydwu obiektów.

            Kolejnym etapem poprawy bezpieczeństwa energetycznego kluczowych obiektów „ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.” jest montaż agregatu prądotwórczego na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków. Inwestycja jest w fazie uzgodnień projektowych.  

A A A
06.08.2020
godz.10:06
 
kontakt