przejdź do Sochaczew.pl
203334 odwiedzin
Rusza deratyzacja sieci kanalizacyjnej

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. informuje, iż na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach od 30.03.2020r. do 29.05.2020r. zostanie przeprowadzana deratyzacja w obiektach Spółki, w tym min. deratyzacja sieci kanalizacyjnej.

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. informuje, iż na mocy Zarządzenia  nr 53.2020 Burmistrza Miasta Sochaczew z dn. 25.02.2020r. na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach od 30.03.2020r. do 29.05.2020r. zostanie przeprowadzana deratyzacja w obiektach Spółki, w tym min. deratyzacja sieci kanalizacyjnej.

Podstawowym celem akcji deratyzacyjnej jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Zabieg deratyzacji ma na celu wyeliminowanie ww. gryzoni ze względów sanitarnych oraz gospodarczych.

Deratyzację sieci kanalizacyjnej na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. przeprowadzać będzie firma „PESTOKIL” z siedzibą w Brzegu (49-300). Firma posiada uprawnienia do wykonywania tego typu usług, a stosowany przez nią preparat posiada ważne pozwolenie na wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Deratyzacja przeprowadzona zostanie dwuetapowo zgodnie z poniższym harmonogramem. Pierwszy etap obejmuje rozłożenie trutki m.in. w studniach sieci kanalizacyjnej, drugi  polega na ocenie skuteczności prowadzonych prac oraz wtórnym wyłożeniu preparatu deratyzacyjnego w przypadku stwierdzenia jego ubytku.

Systematyczne i konsekwentne akcje deratyzacyjne skutecznie ograniczają populację szczura wędrownego w obrębie aglomeracji.

 

Plan przebiegu prac deratyzacyjnych w obiektach administrowanych przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o.

 

Data

 

Opis przebiegu prac

 

 

ETAP I – wyłożenie preparatu

 

30.03.2020r.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy Al.600-lecia, Stacje Uzdatniania Wody przy ul. Wiskozowej oraz ul. Płockiej, przepompownie ścieków oraz Kramnice Miejskie przy zbiegu ul. Warszawskiej, ul. Wąskiej i ul.1-go Maja.

31.03.2020r.

Rejon I - obszar południowej części miasta, obręby Malesin, Sochaczew Boryszew i Andrzejów Duranowski, od granic miasta do ul. Licealnej i ul. Żyrardowskiej.

01.04.2020r.

Rejon II - obszar centralnej części miasta, obręby Sochaczew Wschód, Sochaczew Centrum, Andrzejów Duranowski i Wypalenisko, obszar na północ od ul. Żyrardowskiej i ul. Licealnej, na wschód od ul. Traugutta i ul. Staszica oraz na południe od ul. Trojanowskiej.

02.04.2020r.

Rejon III - obszar zachodnia część miasta, obręby Sochaczew za Bzurą, Rozlazłów, Karwowo, Sochaczew Centrum, Chodaków, tereny na zachód od ul. Traugutta, ul. Staszica, ul. Łąkowej, ul. Młynarskiej i ul. Chodakowskiej oraz  ul. Brukowa.

03.04.2020r.

Rejon IV – północno-wschodnia część miasta, obręby Chodaków, Wypalenisko, Sochaczew Centrum,  obszar na północ od ul. Brukowej, na wschód od ul. Mostowej, ul. Chodakowskiej, ul. Młynarskiej i ul. Łąkowej oraz na północ od ul. Trojanowskiej, pompownia przy ul. Mickiewicza, SUW Konary.

 

ETAP II – ocena skuteczności wraz z wyłożeniem preparatu w przypadku stwierdzenia ubytku

 

25.05.2020r.

Rejon I - obszar południowej części miasta, obręby Malesin, Sochaczew Boryszew i Andrzejów Duranowski, od granic miasta do ul. Licealnej i ul. Żyrardowskiej.

26.05.2020r.

Rejon II - obszar centralnej części miasta, obręby Sochaczew Wschód, Sochaczew Centrum, Andrzejów Duranowski i Wypalenisko, obszar na północ od ul. Żyrardowskiej i ul. Licealnej, na wschód od ul. Traugutta i ul. Staszica oraz na południe od ul. Trojanowskiej.

27.05.2020r.

Rejon III - obszar zachodniej części miasta, obręby Sochaczew za Bzurą, Rozlazłów, Karwowo, Sochaczew Centrum, Chodaków, tereny na zachód od ul. Traugutta, ul. Staszica, ul. Łąkowej, ul. Młynarskiej i ul. Chodakowskiej oraz  ul. Brukowa.

28.05.2020r.

Rejon IV – północno-wschodnia część miasta, obręby Chodaków, Wypalenisko, Sochaczew Centrum,  obszar na północ od ul. Brukowej, na wschód od ul. Mostowej, ul. Chodakowskiej, ul. Młynarskiej i ul. Łąkowej oraz na północ od ul. Trojanowskiej, pompownia ul. Mickiewicza, SUW Konary.

29.05.2020r.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy Al.600-lecia, Stacje Uzdatniania Wody przy ul. Wiskozowej oraz ul. Płockiej, przepompownie ścieków oraz Kramnice Miejskie przy zbiegu ul. Warszawskiej, ul. Wąskiej i ul.1-go Maja.

A A A
30.03.2020
godz.08:46
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość