przejdź do Sochaczew.pl
200108 odwiedzin
Nowa inwestycja na ul. Polnej i ul. J. Kochanowskiego

Kolejne zadanie inwestycyjne „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. zostało rozpoczęte. Tym razem roboty prowadzone będą w ul. Polnej i ul. J. Kochanowskiego. W ramach przebudowy i wymiany sieci wodociągowej w ul. Polnej i w ul. J. Kochanowskiego wykonane zostaną następujące prace:

- przebudowa sieci wodociągowej z rur PE fi 225 wraz z odejściem do hydrantu DN 80 mm o łącznej długości 147,0 m na odcinku pomiędzy dz. nr 805/6 a ul. Cieplną

- wymiana istniejącej sieci wodociągowej z rur żeliwnych dn200 na  PE 225 SDR 17 długości ok. 152 m w ulicy Jana Kochanowskiego i ok. 243 m w ulicy Polnej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych. Łącznie 542 m wodociągu.

Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny sieci.

Zadanie inwestycyjne zostało przesunięte w czasie z uwagi na okres świąteczny.

Prace w przeważającej mierze prowadzone będą metodą bezwykopową, tak aby do minimum ograniczyć wszelkiego rodzaju uciążliwości. Zakończenie robót jest przewidziane na koniec stycznia.

Wykonawcą robót budowlanych jest Zakład Usługowy MARTEL s.c. Marek Fabisiak, Patryk Fabisiak, Paweł Fabisiak z siedzibą w Brwinowie. Łączna wartość robót wyniesie 349 470 pln brutto.

ZWiK - Sochaczew

A A A
07.01.2020
godz.09:54
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość