przejdź do Sochaczew.pl
192452 odwiedzin
Miesięczne rozliczanie płatności za wodę i ścieki

 

Poszerzenie obszarów naszego miasta gdzie odczyt wodomierzy odbywa się metodą radiową, a faktury wystawiane są w miesięcznym okresie rozliczeniowym postępuje zgodnie z założeniami ustalonymi wiosna tego roku.

Z końcem września odczyty radiowe z uwzględnieniem miesięcznego rozliczenia płatności za wodę i ścieki przeprowadzone zostały dla mieszkańców: osiedla Karwowo, osiedla Rozlazłów, ulicy Gawłowskiej, oraz Płockiej wraz z ulicami przyległymi, co dało łączną ilość odczytów radiowych 939 szt.

Z końcem października strefa odczytów radiowych zostanie poszerzona o ulice Rozlazłowską, Prostą, Żeglarską, natomiast w listopadzie rozpoczniemy odczyty radiowe na terenie osiedla Malesin.

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do korzystania z elektronicznego systemu przekazywania faktur. Obecnie korzysta z niej 465 odbiorców. Pozwala to znaczne skrócenie czasu oczekiwania na fakturę oraz ułatwia ZWiK ich dystrybucję. E-faktura wysyłana jest na adres e-mail podany w oświadczeniu zawierającym zgodę na wystawienie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Informacje o jej wysłaniu przekazywane są również w formie SMS na numer telefonu podany w oświadczeniu. W celu podpisania stosownych oświadczeń zapraszamy do siedziby Spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7.

Najważniejsze dla naszych odbiorów jest fakt, iż zmiana formy odczytu nie łączy się z dodatkowymi kosztami dla Odbiorcy usług ZWiK.

W rejonach prowadzenia miesięcznych odczytów radiowych dla Odbiorców posiadających zarejestrowane wodomierze na wodę bezpowrotnie zużytą konieczne jest systematyczne podawanie ich stanów, wraz z danymi odbiorcy (imię nazwisko, adres lub nr wodomierza do podlewania). Dla Strefy I obejmującej tzw. obszar za Bzurą  (Karwowo, Gawłowska, Płocka, Rozlazłowska)  stany te należy podawać do 25 dnia każdego miesiąca za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej: stan.wodomierza@zwik.sochaczew.pl

- w formie SMS na tel. kom. Nr 506-808-639

- za pośrednictwem e-BOK  

informacja ta jest niezbędna dla potrzeb pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków o wodę bezpowrotnie zużytą.

 

 

 

A A A
24.10.2019
godz.09:59
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość