przejdź do Sochaczew.pl
192452 odwiedzin
ZWiK zbuduje kanalizację sanitarną w ulicy Spartańskiej

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. informuje, iż od dnia 21.10.2019r. wykonawca działający na zlecenie Spółki, firma GRAND-BUD Zbigniew Siekierski przystąpi do budowy nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Spartańskiej.  W ramach tego zadania inwestycyjnego zostanie wybudowany kolejny odcinek kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 359 m.

Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana w pasie drogowym wraz z przyłączami do granicy nieruchomości. Realizacja przyłączy na terenie prywatnym jest po stronie właściciela posesji.

Przyłącza można wykonywać we własnym zakresie, zlecić firmie świadczącej tego typu usługi lub zlecić ZWiK.

W związku z tym Spółka zaprasza Właścicieli nieruchomości ulicy Spartańskiej do siedziby Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 celem omówienia sposobu wykonania przyłączy. Informacje udzielane są telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 26, 27.

W tej sprawie można kontaktować się również bezpośrednio z Wykonawcą Robót p. Zbigniewem Siekierskim na terenie budowy lub Inspektorem Nadzoru ZWiK p. Pawłem Orlikowskim tel. 696-056-281.

 

A A A
18.10.2019
godz.10:07
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość