przejdź do Sochaczew.pl
192453 odwiedzin
„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. informuje, iż na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach 21.10.2019r. do 22.11.2019r. zostanie przeprowadzana deratyzacja w obiektach Spółki, w tym min. deratyzacja sieci kanalizacyjnej.

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. informuje, iż na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach 21.10.2019r. do 22.11.2019r. zostanie przeprowadzana deratyzacja w obiektach Spółki, w tym min. deratyzacja sieci kanalizacyjnej.

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. informuje, iż na mocy Zarządzenia nr 37.2019 wydanego przez Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 19.02.2019r. na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach 21.10.2019r. do 22.11.2019r. zostanie przeprowadzana deratyzacja w obiektach Spółki, w tym min. deratyzacja sieci kanalizacyjnej.

Podstawowym celem akcji deratyzacyjnej jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy. Zabieg deratyzacji ma na celu wyeliminowanie ww. gryzoni ze względów sanitarnych oraz gospodarczych.

Deratyzację sieci kanalizacyjnej na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. przeprowadzać będzie firma „PESTOKIL” z siedzibą w Brzegu (49-300). Firma posiada uprawnienia do wykonywania tego typu usług, a stosowany przez nią preparat posiada ważne pozwolenie na wprowadzanie do obrotu produktu biobójczego, wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Deratyzacja polega na wyłożeniu trutek w studniach sieci kanalizacyjnej, czyli w miejscach żerowania szczurów. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu. Systematyczne i konsekwentne akcje deratyzacyjne skutecznie ograniczają populację szczura wędrownego w obrębie aglomeracji.

 

Poniżej plan przebiegu prac deratyzacyjnych w sieci kanalizacyjnej w mieście Sochaczew, na terenie administrowanym przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o.

 

 

Data

 

Opis przebiegu prac

 

 ETAP I


21.10.2019r.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy Al.600-lecia, Stacje Uzdatniania Wody przy ul. Wiskozowej oraz ul. Płockiej, przepompownie ścieków oraz Kramnice Miejskie przy zbiegu ul. Warszawskiej, ul. Wąskiej i ul.1-go Maja.

22.10.2019r.

Rejon I - obszar południowej części miasta, obręby Malesin, Sochaczew Boryszew i Andrzejów Duranowski, od granic miasta do ul. Licealnej i ul. Żyrardowskiej.

23.10.2019r.

Rejon II - obszar centralnej części miasta, obręby Sochaczew Wschód, Sochaczew Centrum, Andrzejów Duranowski i Wypalenisko, obszar na północ od ul. Żyrardowskiej i ul. Licealnej, na wschód od ul. Traugutta i ul. Staszica oraz na południe od ul. Trojanowskiej.

24.10.2019r.

Rejon III - obszar zachodnia część miasta, obręby Sochaczew za Bzurą, Rozlazłów, Karwowo, Sochaczew Centrum, Chodaków, tereny na zachód od ul. Traugutta, ul. Staszica, ul. Łąkowej, ul. Młynarskiej i ul. Chodakowskiej oraz  ul. Brukowa.

25.10.2019r.

Rejon IV – północno-wschodnia część miasta, obręby Chodaków, Wypalenisko, Sochaczew Centrum,  obszar na północ od ul. Brukowej, na wschód od ul. Mostowej, ul. Chodakowskiej, ul. Młynarskiej i ul. Łąkowej oraz na północ od ul. Trojanowskiej oraz SUW Konary i przepompownia ul. Mickiewicza.

 

 ETAP II


18.11.2019r.

Rejon I - obszar południowej części miasta, obręby Malesin, Sochaczew Boryszew i Andrzejów Duranowski, od granic miasta do ul. Licealnej i ul. Żyrardowskiej.

19.11.2019r.

Rejon II - obszar centralnej części miasta, obręby Sochaczew Wschód, Sochaczew Centrum, Andrzejów Duranowski i Wypalenisko, obszar na północ od ul. Żyrardowskiej i ul. Licealnej, na wschód od ul. Traugutta i ul. Staszica oraz na południe od ul. Trojanowskiej.

20.11.2019r.

Rejon III - obszar zachodnia część miasta, obręby Sochaczew za Bzurą, Rozlazłów, Karwowo, Sochaczew Centrum, Chodaków, tereny na zachód od ul. Traugutta, ul. Staszica, ul. Łąkowej, ul. Młynarskiej i ul. Chodakowskiej oraz  ul. Brukowa.

21.11.2019r.

Rejon IV – północno-wschodnia część miasta, obręby Chodaków, Wypalenisko, Sochaczew Centrum,  obszar na północ od ul. Brukowej, na wschód od ul. Mostowej, ul. Chodakowskiej, ul. Młynarskiej i ul. Łąkowej oraz na północ od ul. Trojanowskiej.

22.11.2019r.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy Al.600-lecia, Stacje Uzdatniania Wody przy ul. Wiskozowej oraz ul. Płockiej, przepompownie ścieków oraz Kramnice Miejskie przy zbiegu ul. Warszawskiej, ul. Wąskiej i ul.1-go Maja oraz SUW Konary i przepompownia ul. Mickiewicza.

A A A
15.10.2019
godz.09:38
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość