przejdź do Sochaczew.pl
200105 odwiedzin
Miesięczne rozliczanie płatności za wodę i ścieki, elektroniczne wystawienie faktur, usługa sms to nowe rozwiązania dla Odbiorców usług ZWiK

 

Miesięczne rozliczanie płatności za wodę i ścieki, elektroniczne wystawienie faktur,  usługa sms to nowe rozwiązania dla Odbiorców usług ZWiK

 

Z przyjemności informujemy, iż poszerzenie obszarów naszego miasta gdzie odczyt wodomierzy odbywa się metodą radiową, a faktury wystawiane są w miesięcznym okresie rozliczeniowym postępuje zgodnie z planem.

Od kwietnia 2019 r. rozpoczęliśmy odczyty radiowe z uwzględnieniem miesięcznego rozliczenia płatności za wodę i ścieki dla mieszkańców osiedla Karwowo. W miesiącach maj i czerwiec został on rozszerzony o osiedle Rozlazłów oraz znaczną część ulicy Gawłowskiej wraz z ulicami przyległymi. Dzięki zastosowaniu odczytu radiowego czas odczytu ponad 500 wodomierzy zainstalowanych w tym rejonie skrócił się z trzech tygodni do trzech godzin. W okresie letnim prace związane z wymianą wodomierzy będą kontynuowane na ulicach Płockiej i Rozlazłowskiej wraz z uliczkami bocznymi.

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 6 czerwca 2019 „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. podpisał umowę z firmą PHU Metering na dostawę pierwszych 500 nakładek umożliwiających odczyt radiowy wodomierzy iTron znajdujących się na majątku ZWiK. Wodomierze te, po przejściu powtórnej legalizacji i wyposażeniu ich w nakładki umożliwiającej odczyt radiowy zostaną powtórnie zamontowane u naszych Odbiorców. Rozwiązanie takie pozwoli znacznie obniżyć koszty wprowadzenia odczytów radiowych i pozwoli na zintensyfikowanie prac.

Zachęcamy również Państwa do korzystania z elektronicznego systemu przekazywania faktur oraz elektronicznego Biura Obsługi Klienta. Pozwala to na znaczne skrócenie czasu oczekiwania na fakturę oraz ułatwia ZWiK ich dystrybucję. E-faktura wysyłana jest na adres e-mail podany w oświadczeniu zawierającym zgodę na wystawienie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. Informacje o jej wysłaniu przekazywane są również w formie SMS na numer telefonu podany w oświadczeniu.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta umożliwia Odbiorcom usług bieżący monitoring zużycia mediów oraz elektroniczne podawanie informacji dotyczących odczytów w szczególności wodomierzy do podlewania.

W celu podpisania stosownych oświadczeń zapraszamy do siedziby Spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7.

W rejonach prowadzenia miesięcznych odczytów radiowych dla Odbiorców posiadających zarejestrowane wodomierze na wodę bezpowrotnie zużytą konieczne jest systematyczne podawanie ich stanów, wraz z danymi odbiorcy (imię nazwisko, adres lub nr wodomierza do podlewania) w ostatnim tygodniu każdego miesiąca za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej: stan.wodomierza@zwik.sochaczew.pl

- w formie SMS na tel. kom. Nr 506-808-639

- za pośrednictwem e-BOK  

informacja ta jest niezbędna dla potrzeb pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków o wodę bezpowrotnie zużytą.

 

 

A A A
11.06.2019
godz.08:52
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość