przejdź do Sochaczew.pl
189371 odwiedzin
„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. informuje, iż na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach 06.05.2019r. do 24.05.2019r. zostanie przeprowadzana deratyzacja w obiektach Spółki, w tym min. deratyzacja sieci kanalizacyjnej.

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. informuje, iż na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach 06.05.2019r. do 24.05.2019r. zostanie przeprowadzana deratyzacja w obiektach Spółki, w tym min. deratyzacja sieci kanalizacyjnej.

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. informuje, iż na mocy Zarządzenia  nr 37.2019 wydanego przez Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 19.02.2019r. na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach 06.05.2019r. do 24.05.2019r. zostanie przeprowadzana deratyzacja w obiektach Spółki, w tym min. deratyzacja sieci kanalizacji sanitarnej.

Podstawowym celem akcji deratyzacyjnej jest zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy.

Deratyzację sieci kanalizacyjnej na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. przeprowadzać będzie firma „PESTOKIL” z siedziba w Brzegu (49-300) posiadająca uprawnienia do wykonywania tego typu usług.

Deratyzacja polega na wyłożeniu trutek w studniach sieci kanalizacji sanitarnej, czyli w miejscach żerowania szczurów. W czasie trwania deratyzacji ważnym czynnikiem jest uzupełnianie wyłożonego preparatu. Systematyczne i konsekwentne akcje deratyzacyjne skutecznie ograniczają populację szczura wędrownego w obrębie aglomeracji.

 

Poniżej plan przebiegu prac deratyzacyjnych w sieci kanalizacyjnej w mieście Sochaczew, na terenie administrowanym przez

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o.

 

 

Data

 

Opis przebiegu prac

 

ETAP I

06.05.2019r.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy Al.600-lecia, Stacje Uzdatniania Wody przy ul. Wiskozowej oraz ul. Płockiej, przepompownie ścieków oraz Kramnice Miejskie przy zbiegu ul. Warszawskiej, ul. Wąskiej i ul.1-go Maja.

07.05.2019r.

Rejon I - obszar południowej części miasta, obręby Malesin, Sochaczew Boryszew i Andrzejów Duranowski, od granic miasta do ul. Licealnej i ul. Żyrardowskiej.

08.05.2019r.

Rejon II - obszar centralnej części miasta, obręby Sochaczew Wschód, Sochaczew Centrum, Andrzejów Duranowski i Wypalenisko, obszar na północ od ul. Żyrardowskiej i ul. Licealnej, na wschód od ul. Traugutta i ul. Staszica oraz na południe od ul. Trojanowskiej.

09.05.2019r.

Rejon III - obszar zachodnia część miasta, obręby Sochaczew za Bzurą, Rozlazłów, Karwowo, Sochaczew Centrum, Chodaków, tereny na zachód od ul. Traugutta, ul. Staszica, ul. Łąkowej, ul. Młynarskiej i ul. Chodakowskiej oraz  ul. Brukowa.

10.05.2019r.

Rejon IV – północno-wschodnia część miasta, obręby Chodaków, Wypalenisko, Sochaczew Centrum,  obszar na północ od ul. Brukowej, na wschód od ul. Mostowej, ul. Chodakowskiej, ul. Młynarskiej i ul. Łąkowej oraz na północ od ul. Trojanowskiej.

 

ETAP II

20.05.2019r.

Rejon I - obszar południowej części miasta, obręby Malesin, Sochaczew Boryszew i Andrzejów Duranowski, od granic miasta do ul. Licealnej i ul. Żyrardowskiej.

21.05.2019r.

Rejon II - obszar centralnej części miasta, obręby Sochaczew Wschód, Sochaczew Centrum, Andrzejów Duranowski i Wypalenisko, obszar na północ od ul. Żyrardowskiej i ul. Licealnej, na wschód od ul. Traugutta i ul. Staszica oraz na południe od ul. Trojanowskiej.

22.05.2019r.

Rejon III - obszar zachodnia część miasta, obręby Sochaczew za Bzurą, Rozlazłów, Karwowo, Sochaczew Centrum, Chodaków, tereny na zachód od ul. Traugutta, ul. Staszica, ul. Łąkowej, ul. Młynarskiej i ul. Chodakowskiej oraz  ul. Brukowa.

23.05.2019r.

Rejon IV – północno-wschodnia część miasta, obręby Chodaków, Wypalenisko, Sochaczew Centrum,  obszar na północ od ul. Brukowej, na wschód od ul. Mostowej, ul. Chodakowskiej, ul. Młynarskiej i ul. Łąkowej oraz na północ od ul. Trojanowskiej.

24.05.2019r.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy Al.600-lecia, Stacje Uzdatniania Wody przy ul. Wiskozowej oraz ul. Płockiej, przepompownie ścieków oraz Kramnice Miejskie przy zbiegu ul. Warszawskiej, ul. Wąskiej i ul.1-go Maja.

  

A A A
26.04.2019
godz.13:56
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość