przejdź do Sochaczew.pl
189374 odwiedzin
ZWiK przystępuje do budowy sieci wodociągowej w ulicy Kochanowskiego.

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. przystępuje do budowy sieci wodociągowej w ulicy Kochanowskiego.

 

Od dnia 15.04.2019r „Zakład Wodociągów i Kanalizacji -Sochaczew” Sp. z o.o. przystąpi do wykonania robót związanych z budową sieci wodociągowej w ulicy Kochanowskiego. Prace będą polegały na ułożenia przewodu PE ɸ 110 mm o dł.  480 m. W celu zminimalizowania uciążliwości inwestycji znaczna część prac zostanie wykonania metodą bezwykopową.

Prace rozpoczniemy od  skrzyżowania z ul. Targową w kierunku ul. Langiewicza.

W przypadku pytań w sprawie przyłączy wodociągowych należy kontaktować się z przedstawicielami Spółki, którzy są obecni na terenie budowy lub w siedzibie „ZWiK-Sochaczew” Sp. z o.o. przy ulicy Rozlałowskiej 7. Wszelkie informacje można też uzyskać telefonicznie pod nr 46 862-82-30  wew. 26 i 37.

Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas realizacji przebudowy sieci wodociągowej.

Zakres prac objętych przedmiotowa inwestycją obrazuje załączona mapa.

 

 

  

A A A
09.04.2019
godz.10:31
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość