przejdź do Sochaczew.pl
196585 odwiedzin
Miesięczne rozliczanie płatności za wodę i ścieki – zaczynamy od osiedla Karwowo

Miesięczne rozliczanie płatności za wodę i ścieki – zaczynamy od osiedla Karwowo.

 

Od kwietnia 2019 roku ZWiK – Sochaczew wykonana pierwsze rozliczenia w odczycie radiowym z uwzględnieniem miesięcznego rozliczenia płatności za wodę i ścieki dla osiedla Karwowo. W kolejnych miesiącach zostanie on rozszerzony o osiedle Rozlazłów oraz ulicę Gawłowską wraz z ulicami przyległymi. I tak sukcesywnie będziemy wprowadzali do system odczytu radiowego z rozliczeniem miesięcznym kolejne osiedla. Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować o wprowadzaniu zdalnego odczytu w poszczególnych dzielnicach miasta. Odczyty odbywać się będą na koniec miesiąca. 

Zdalny odczyt jest technologią telemetrii polegającą na automatycznym pobieraniu danych z wodomierzy i przesyłaniu ich do głównej bazy danych w celu analizy i dokonania rozliczeń. Wodomierze są wyposażone w specjalne nakładki dzięki, którym można dokonywać zdalnego odczytu.

Metoda ta jest sposobem na zaoszczędzenie czasu poświęconego na cykliczne odwiedzanie Odbiorców usług i dokonywanie odczytu stanu liczników. Kolejną zaletą jest fakt, że rachunki będą rozliczane i przekazywane Klientom w systemie miesięcznym.

Dodatkowo dostęp do aktualnych informacji połączony z analizą zdecydowanie może pomóc zarówno zarządcy budynku, jak i Odbiorcom usług w utrzymaniu kontroli nad zużyciem wody.

Zdalny odczyt będzie dokonywany samochodem, w którym znajduje się urządzenie do odczytu i odpowiednie anteny tzw. obwoźny system odczytu („drive-by”). Osoba dokonująca odczytu kieruje pojazdem podczas, gdy urządzenie odczytujące automatycznie pobiera dane z liczników.

W tego typu systemach osoba dokonująca odczytu nie musi odczytywać liczników w określonej kolejności, po prostu porusza się samochodem po odczytywanym terenie, aż stan wszystkich liczników jest odczytany.

Dane przesyłane przez licznik są zaszyfrowane, podobnie jak dane bankowe, i przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dostęp do nich jest ściśle ograniczony i rejestrowany, aby mieć pewność, że użytkowane są zgodnie z przeznaczeniem – do wystawiania rachunków za dostawę wody i odprowadzenie ścieków.

Najważniejsze dla naszych odbiorów jest fakt, iż zmiana formy odczytu nie łączy się z dodatkowymi kosztami dla Odbiorcy usług ZWiK.

W rejonach prowadzenia miesięcznych odczytów radiowych dla Odbiorców posiadających zarejestrowane wodomierze na wodę bezpowrotnie zużytą konieczne jest systematyczne podawanie ich stanów, wraz z danymi odbiorcy (imię nazwisko, adres lub nr wodomierza do podlewania) w ostatnim tygodniu każdego miesiąca za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej: stan.wodomierza@zwik.sochaczew.pl 

- w formie SMS na tel. kom. nr 506-808-639

- za pośrednictwem e-BOK  

informacja ta jest niezbędna dla potrzeb pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków o wodę bezpowrotnie zużytą.

 

Dodatkowo wszystkich zainteresowanych zapraszamy do skorzystania z elektronicznego systemu przesłania faktur oraz otrzymywania informacji o wystawieniu e-faktury sms.

E-faktura wysyłana jest na adres e-mail podany w oświadczeniu zawierającym zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej. W celu podpisania oświadczenia zapraszamy do siedziby Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7.

 

 

A A A
29.03.2019
godz.10:18
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość