przejdź do Sochaczew.pl
196585 odwiedzin
Wykryto kolejne nielegalne odprowadzanie ścieków

Wykryto kolejne nielegalne odprowadzanie ścieków

 

Kontrole prowadzone przez pracowników sochaczewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przynoszą efekty. Dodatkowo, podczas wykonywania prac ziemnych przez wykonawcę robót,  działającego na zlecenie MZDW przy przebudowie kanalizacji deszczowej w ulicy Chopina stwierdzono, że w kanalizacji deszczowej znajdują się ścieki sanitarne.

 

Oczywiście ZWiK natychmiast przystąpił do działania.  Nielegalne wpięcia do kanalizacji deszczowej zostały od razu zlokalizowane i odcięte przez pracowników ZWiK.

Przypominamy, że ścieki sanitarne powinny trafiać do kanalizacji sanitarnej, która przekieruje je do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków gdzie zostaną poddane procesowi oczyszczania.

Strategicznym celem przedsiębiorstwa kanalizacyjnego jest przekierowanie wszystkich ścieków z miasta  do oczyszczalni, czyli do jedynego miejsca, gdzie powinny trafić i zostać poddane procesowi oczyszczania. Dla przypomnienia, kanalizacja deszczowa służy przede wszystkim do odwonienia pasa drogowego, a jej wyloty mają swoje ujścia w rzekach lub rowach Nie sa tu stosowane procesy oczyszczania, jakie mają miejsce w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków.

Zgodnie z art. 9. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków znajdziemy zapis że „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”. 

Kary za nielegalne odprowadzanie ścieków sanitarnych do rzek, rowów czy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej bez zawarcia ze ZWiK umowy mogą być bardzo dotkliwe, ponieważ grozi za to nie tylko grzywna do 10 000 zł, ale nawet i kara ograniczenia wolności.

 

Dlatego też już dziś wspólnie zadbajmy o czystość naszych rzek zgodnie z hasłem przewodnim – „Czysta Bzura to nasza misja”.

 

Zapraszamy do biura

ZWiK-Sochaczew przypomina, że kontrole wciąż są prowadzone i nadal będą. W celu wykonania przyłącza wystarczy tylko w pierwszej kolejności zgłosić się po warunki techniczne do siedziby Spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00,  w środy do godz. 17:00. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 23.

Przyłącze można wykonać siłami własnymi, zlecić firmie świadczącej tego typu usługi lub zlecić ZWiK. Rozpoczęcie robót związanych z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej należy zgłosić do ZWiK osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 23. Następny krok to umówienie się na odbiór techniczny z pracownikami Działu Technicznego - telefonicznie pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 37 lub osobiście w siedzibie Spółki. Odprowadzanie ścieków może być realizowane po zwarciu z przedsiębiorstwem umowy na odprowadzanie ścieków.

A A A
08.03.2019
godz.13:45
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość