przejdź do Sochaczew.pl
196584 odwiedzin
Kanalizacja sanitarna w ul. Załamanej, ks. Janusza i Towarowej gotowa do pracy

 

 

KANALIZACJA SANITARNA

W ULICACH ZAŁAMANEJ, KS. JANUSZA I TOWAROWEJ

GOTOWA DO PRACY !

 

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. z o.o. zaprasza Mieszkańców ulicy Załamanej, Ks. Janusza i Towarowej do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej.

Z kanalizacji mogą korzystać wszyscy, którzy mają nieruchomości w jej zasięgu. 

Do wykonania przyłącza kanalizacyjnego na terenie prywatnym potrzebne są warunki techniczne, które można otrzymać w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Warunki techniczne wydawane są bezpłatnie.

Informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 24.

Zachęcamy do skorzystania z komfortu jakim jest odprowadzanie ścieków za pomocą systemu kanalizacyjnego.

 

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

A A A
10.08.2018
godz.11:09
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość