przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
256161 odwiedzin

PRZETARGI

  Dotyczy:  Bezwykopowa wymiana kanałów kanalizacji sanitarnej metodą wyburzeniową,                   Kraking/Burstlining i poprawa właściwości użytkowych studni kanalizacji sanitarnej.   I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład W...
data publikacji 20-06-2022
termin składania ofert 28-06-2022

Sochaczew, dn. 13 czerwca 2022 r.   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARMATURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJJNYCH NA POTRZEBY „ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O....
data publikacji 13-06-2022
termin składania ofert 21-06-2022

Ogłoszenie o postępowaniu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” Ogłoszenie - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK...
data publikacji 10-06-2022
termin składania ofert 20-06-2022

  Dotyczy:  Bezwykopowa wymiana kanałów kanalizacji sanitarnej metodą wyburzeniową,                   Kraking/Burstlining i poprawa właściwości użytkowych studni kanalizacji sanitarnej.   I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład W...
data publikacji 08-06-2022
termin składania ofert 17-06-2022

Ogłoszenie o postępowaniu na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” Ogłoszenie - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z PSZOK.p...
data publikacji 26-05-2022
termin składania ofert 03-06-2022

    Dotyczy: Przeglądy techniczne obiektów budowlanych „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. oraz budynku Kramnic Miejskich w Sochaczewie.   I.                    ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wod...
data publikacji 25-04-2022
termin składania ofert 02-05-2022

Sochaczew, dnia 13.04.2022 r.   ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy: Przeglądy techniczne obiektów budowlanych „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. oraz budynku Kramnic Miejskich w Sochaczewie.   ...
data publikacji 13-04-2022
termin składania ofert 20-04-2022

  Sochaczew, dnia 06.04.2022 r.   ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy: Przegląd techniczny obiektów budowlanych „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. oraz budynku Kramnic Miejskich w Sochaczewie.   ...
data publikacji 06-04-2022
termin składania ofert 13-04-2022

  Sochaczew, dnia 25.03.2022 r.   ZAPYTANIE   OFERTOWE   Dotyczy:     Przeprowadzenie kompleksowej deratyzacji w obiektach ”Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp z o.o.   I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wod...
data publikacji 28-03-2022
termin składania ofert 01-04-2022

Sochaczew, dnia 22.03.2022 r.   ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy: Dostawa fabrycznie nowej przewoźnej sprężarki śrubowej na potrzeby działu eksploatacji „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. I. Z...
data publikacji 22-03-2022
termin składania ofert 30-03-2022

kontakt