przejdź do Sochaczew.pl
200106 odwiedzin

PRZETARGI

ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy:  Bezwykopowa renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew NIP: 837-16-66-938...
data publikacji 22-06-2020
termin składania ofert 29-06-2020

                                 Sochaczew, dn. 17.06.2020r.   ZAPYTANIE OFERTOWE    Dotyczy: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego wraz z instalacjami towarzyszącymi na potrzeby ...
data publikacji 17-06-2020
termin składania ofert 30-06-2020

Ogłoszenie nr 544913-N-2020 z dnia 2020-05-28 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNLANYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OGŁOSZENIE O ZAM...
data publikacji 28-05-2020
termin składania ofert 05-06-2020

Ogłoszenie nr 537937-N-2020 z dnia 2020-05-19 r. „Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew” Sp. z o.o.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNLANYCH Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH OGŁOSZENIE O...
data publikacji 08-05-2020
termin składania ofert 27-05-2020

Sochaczew 20 kwietnia 2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE   Dotyczy: zaprojektowanie agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zasilania elektroenerge...
data publikacji 20-04-2020
termin składania ofert 29-04-2020

Sochaczew, dn. 31 marca 2020 r. ZAPYTANIE OFERTOWE   Dotyczy: zaprojektowanie, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podzespołami umożliwiającymi pracę urządzenia w ruchu automatycznym dla rezerwowego zas...
data publikacji 31-03-2020
termin składania ofert 10-04-2020

Sochaczew, dn. 24 marca 2020r.     OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakup i dostawa fabrycznie nowych koparki gąsienicowej wraz z osprzętem oraz przyczepy  do jej przewozu na potrzeby działu eksploatacji...
data publikacji 24-03-2020
termin składania ofert 01-04-2020

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO „ZAKŁADU WODODCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O.   1.   Nazwa i siedziba organizatora przetargu: „Zakład Wod...
data publikacji 24-02-2020
termin składania ofert 09-03-2020

Sochaczew, dn. 17 luty 2020r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNLANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE.  Prowadzonego w oparciu o Re...
data publikacji 17-02-2020
termin składania ofert 25-02-2020

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO „ZAKŁADU WODODCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O.   1.   Nazwa i siedziba organizatora przetargu: „Zakład Wod...
data publikacji 03-02-2020
termin składania ofert 17-02-2020

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość