przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
266277 odwiedzin

PRZETARGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY 95 DO SAMOCHODÓW I SPRZĘTU UŻYTKOWANYCH PRZEZ „ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O.  (ZP.1.12.2022)     Prowa...
data publikacji 02-12-2022
termin składania ofert 12-12-2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNLANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE (ZP.5.11.2022) Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania...
data publikacji 28-11-2022
termin składania ofert 07-12-2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SUKCESYWNA DOSTAWA MATERIAŁÓW I ARMATURY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH NA POTRZEBY „ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O. – ZP.4.11.2022 Prowadzonego w oparciu...
data publikacji 23-11-2022
termin składania ofert 02-12-2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY 95 DO SAMOCHODÓW I SPRZĘTU UŻYTKOWANYCH PRZEZ „ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW” SP. Z O.O.  (ZP.3.11.2022) Prowadzoneg...
data publikacji 18-11-2022
termin składania ofert 28-11-2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Sukcesywna realizacja na zlecenie „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. robót budowlanych związanych z zapewnieniem dostaw wody i odbioru ścieków (ZP.2.11.20...
data publikacji 16-11-2022
termin składania ofert 25-11-2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień pub...
data publikacji 15-11-2022
termin składania ofert 24-11-2022

Dotyczy:    Dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. w sezonie zimowym 2022/2023 r.       I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochac...
data publikacji 10-10-2022
termin składania ofert 14-10-2022

ZAPYTANIE   OFERTOWE Dotyczy:  Bezwykopowa renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej metodą wyburzeniową,                   Kraking/Burstlining, Sochaczew, ulica 1-go Maja 9a – 11.   I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodocią...
data publikacji 27-09-2022
termin składania ofert 05-10-2022

Sochaczew, dnia 19.09.2022r.   ZAPYTANIE OFERTOWE    Dotyczy:   Dostawa kruszywa łamanego na potrzeby „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew”  Sp. z o.o.     I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociągów i Kanaliza...
data publikacji 19-09-2022
termin składania ofert 26-09-2022

ZAPYTANIE  OFERTOWE Dotyczy:  Bezwykopowa renowacja kanałów kanalizacji sanitarnej metodą wyburzeniową,                   Kraking/Burstlining, Sochaczew, ulica 1-go Maja 9a – 11.   I. ZAMAWIAJĄCY „Zakład Wodociąg...
data publikacji 14-09-2022
termin składania ofert 23-09-2022

kontakt