przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin

KONTAKT

A A A


 

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o.

ul. Rozlazłowska 7

96-500 Sochaczew

 

tel. 46 862-82-30        tel. VoIP 46 811-14-15
fax. 22 112-12-40       tel. VoIP 46 811-14-16

adres internetowy: www.zwik.sochaczew.pl
e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl

 


Zarząd

 

Prezes Zarządu 

 

Magdalena Kaczorowska

tel. 46 862-82-30  Dział Księgowości

Joanna Kacprzak 

Główny Księgowy / Prokurent

tel. 46 862-82-30 wew. 33

e-mail: joanna.kacprzak@zwik.sochaczew.pl

 

Alicja Cieślak - St. Specjalista d/s Rozliczeń Wody

tel. 46 862-82-30 wew. 28

e-mail: alicja.cieslak@zwik.sochaczew.pl


Inkasenci:

Witold Łachecki          tel. 662-734-606
Jacek Siekiera            tel. 662-734-617
Arkadiusz Głowacki    tel. 662-734-721

 

Iwona Orlińska - St. Specjalista ds. Finansowo-Księgowych

tel. 46 862-82-30 wew. 30

e-mail: iwona.orlinska@zwik.sochaczew.pl


Sylwia Kołodziejak - St. Inspektor ds. Finansowo-Księgowych

tel. 46 862-82-30 wew. 29

e-mail: sylwia.kolodziejak@zwik.sochaczew.pl


Weronika Marczak - Inspektor ds. Finansowo-Księgowych + Kasjer

tel. 46 862-82-30 wew. 32

e-mail: weronika.marczak@zwik.sochaczew.pl


 

Dział Techniczny

 

Adam Pawłowski 

Kierownik Działu Technicznego

tel. 46 862-82-30 wew. 26

e-mail: adam.pawlowski@zwik.sochaczew.pl

 

       Wydział Przygotowania Robót

 

Anna Skóra - Specjalista ds. technicznych

tel. 46 862-82-30 wew. 37

e-mail: anna.skora@zwik.sochaczew.pl


 

Biuro Obsługi Klienta

 

Emilia Jaworska - St. inspektor ds. obsługi klienta

tel. 46 862-82-30  wew. 27

e-mail: emilia.jaworska@zwik.sochaczew.pl


 

Dział Kadrowo - Płacowy

Katarzyna Łyczkowska - St. Specjalista ds. Osobowych i Płac

tel. 46 862-82-30 wew. 25

e-mail: katarzyna.lyczkowska@zwik.sochaczew.pl

  

Izabela Szustecka - Specjalista ds. Obsługi Sekretaryjno-Biurowej

tel. 46 862-82-30 wew. 21

e-mail: iza.szustecka@zwik.sochaczew.pl

 

Maria Hryniewiecka - Inspektor ds. Administracyjno-Biurowych / Windykacji

tel. 46 862-82-30 wew. 40

e-mail: maria.hryniewiecka@zwik.sochaczew.pl


 

Jednostka Realizująca Projekt

 

Monika Wojciechowska - Kierownik JRP

tel. 46 862-82-30 wew. 34

e-mail: monika.wojciechowska@zwik.sochaczew.pl

 


Marta Pawelak -  Inspektor  ds. biurowo – administracyjnych

tel. 46 862-82-30 wew. 23

e-mail: marta.pawelak@zwik.sochaczew.pl


Katarzyna Zydlewska - Specjalista ds. finansowych i raportowania JRP 

tel. 46 862-82-30 wew. 38

e-mail: katarzyna.zydlewska@zwik.sochaczew.pl

 


 

Dział Eksploatacji


Paweł Orlikowski

Kierownik Działu Eksploatacji

kom. 696-056-281         

e-mail: pawel.orlikowski@zwik.sochaczew.pl

 

        Wydział Wykonawstwa i Utrzymiania Sieci

 

Andrzej Kornacki- St. Specjalista ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych

e-mail: andrzej.kornacki@zwik.sochaczew.pl

Małgorzata Stencel - St. Inspektor ds. administracyjno.-technicznych

e-mail: malgorzata.stencel@zwik.sochaczew.pl

Jerzy Kober - Monter Konserwator Sieci Wod-Kan - Brygadzista

kom. 604-195-867

Marek Tracz  - Operator Sprzętu Specjalistyczneego + Monter Konserwator Sieci Wod-Kan - Brygadzista

kom. 668-453-518  

 

        Wydział Oczyszczalni Ścieków

 

Artur Orliński - Mistrz ds. Eksploatacji Oczyszczalni Ścieków - Maszynista Pomp - Brygadzista

kom. 604-097-923  tel.VoIP 46 811-14-45

e-mail: artur.orlinski@zwik.sochaczew.pl

 

Mariusz Furman - Maszynista Pomp - Brygadzista

tel.VoIP 46 811-14-45

 

Halina Domalik - St. Specjalista ds. Oczyszczalni Ścieków

kom. 664-157-699 tel. VoIP 46 811-15-46

e-mail: halina.domalik@zwik.sochaczew.pl

 

        Wydział Wodny

 

Andrzej Krakowiak - Mistrz ds. Produkcji Wody

tel.VoIP 46 811-14-44

e-mail: andrzej.krakowiak@zwik.sochaczew.pl

        SUW Płocka  

Mirosław Adamkiewicz - Maszynista Pomp - Brygadzista

tel.VoIP 46 811-14-44

        SUW Chodaków

Marek Kowalewski - Elektromonter - Brygadzista

tel. 46 836-26-35

        SUW Konary

Jarosław Sałaciński - Elektromonter - Brygadzista

tel 22 796-55-08


 

Stanowisko ds. Administrowania Systemem Informatycznym 

 

Robert Jaczyński - Specjalista ds. Informatyki

tel. 46 862-82-30 wew. 31

e-mail: robert.jaczynski@zwik.sochaczew.pl


 

Laboratorium Wodno - Ściekowe

Małgorzata Orzechowska

Kierownik Laboratorium 

tel.VoIP 46 811-15-95

e-mail: malgorzata.orzechowska@zwik.sochaczew.pl
 

 

Marlena Podkańska - Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania / 

Zastępca Kierownika Laboratorium

tel.VoIP 46 811-15-96

tel.kom. 669-099-895

e-mail: marlena.podkanska@zwik.sochaczew.pl

 

Waldemar Kowaluk - Specjalista Próbkobiorca 

e-mail: waldemar.kowaluk@zwik.sochaczew.pl

tel. kom. 501-003-523


Ewa Trębacz - St. Analityk

tel.VoIP 46 811-15-96

tel.kom. 669-099-895

e-mail: ewa.trebacz@zwik.sochaczew.pl

 

Joanna Ścigocka - St. Analityk

tel.VoIP 46 811-15-46

tel.kom. 669-099-895

e-mail: joanna.scigocka@zwik.sochaczew.pl

 

Katarzyna Budnicka - St. Analityk

tel.VoIP 46 811-15-96

tel.kom. 669-099-895

e-mail: katarzyna.budnicka@zwik.sochaczew.pl 

   Wydział Zaopatrzenia / Stanowisko ds.  BHP  OC  i  P.POŻ

 

Ryszard Buczek - Specjalista ds. Zaopatrzenia / St. Inspektor ds BHP, OC i P.POŻ

tel. 46 863-27-58

e-mail: ryszard.buczek@zwik.sochaczew.pl


 

Magazyn Główny

 

Jakub Duplicki - Magazynier

tel. 46 863-27-58

e-mail: jakub.duplicki@zwik.sochaczew.pl


 

   Rzecznik Prasowy

Monika Gadzińska  - Rzecznik Prasowy ZWiK

tel. kom. 664-194-370

e-mail: monika.gadzinska@zwik.sochaczew.pl 


 

Inspektor Ochrony Danych

tel. 46 862-82-30 wew. 22

e-mail: iodo@zwik.sochaczew.pl 

 

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość