przejdź do Sochaczew.pl
147798 odwiedzin

oferty pracy

A A A

Kierownik Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody

Miejsce pracy: Sochaczew

ZADANIA:

 • Zapewnienie ciągłości pracy obiektów zgodnie z wymogami pozwoleń wodnoprawnych
 • Zapewnienie parametrów technologicznych pracy obiektów
 • Zarządzanie pracą Wydziału Wodnego i Wydziału Oczyszczalni Ścieków
 • Udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych
 • Zapewnienie od strony technicznej przygotowania i późniejszej realizacji inwestycji oraz remontów
 • Inicjowanie i planowanie działań prewencyjnych, optymalizowanie pracy zasobów ludzkich i obiektów technicznych
 • Przeprowadzanie bieżących przeglądów technicznych i sporządzanie protokołów technicznych wymaganych przepisania Prawa Budowlanego
 • Przygotowanie raportów i sprawozdań
 • Nadzorowanie jakości pracy wg wymagań ISO 22000
 • Bieżąca analiza wyników badań
 • Reprezentowanie interesów Spółki na zewnątrz organizacji zakresie pracy obiektów
 • Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie funkcjonowania obiekt

WYMAGANIA:

 • Wykształcenie wyższe techniczne w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii komunalnej, sanitarnej, budowlanej lub pokrewne
 • Minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • Wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody oraz przepisów i aktów prawnych w zakresie realizacji inwestycji i remontów, utrzymania/eksploatacji urządzeń
 • Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków, Prawa Wodnego, Prawa Budowlanego, Prawa Ochrony Środowiska, Prawa Zamówień Publicznych, realizacji inwestycji i remontów, eksploatacji urządzeń
 • Doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących Oczyszczalni Ścieków oraz Stacji Uzdatniania Wody oraz w branży wodociągowo-kanalizacyjnej,
 • umiejętność sporządzania i weryfikacji kosztorysów budowlanych
 • Umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań
 • Umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań
 • Umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołami ludzkimi
 • Dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office.
 • Samodzielność, dokładność, komunikatywność, umiejętność współpracy, obowiązkowość, skrupulatność w wykonywaniu obowiązków
 • Odpowiedzialność
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność
 • Wysoka kultura osobista

  DODATKOWYMI ATUTAMI BĘDĄ:

 • Wiedza w zakresie ewidencji środków trwałych, budżetowania, gospodarki odpadami, sprawozdawczości
 • Uprawniania budowlane sanitarne
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych
 • Znajomość prawa wodnego, budowlanego
 • Prawo jazdy kat. B

  OFERUJEMY:

 • Pracę w stabilnej firmie
 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Szkolenia i możliwość rozwoju zawodowego

  Wymagane dokumenty:

 • CV
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje

  „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.


Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w  wersji papierowej na adres:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7,

lub elektronicznie na adres:

e-mail:  zwik@zwik.sochaczew.pl

tel.  46 862 82 30 w. 25      fax.  22  112 12 40


 Proszę o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ……………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko Kierownik Oczyszczalni Ścieków i Stacji Uzdatniania Wody. Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane.

Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.”


 

Maszynista pomp /elektromonter

Miejsce pracy: Sochaczew   


Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • praca zmianowa w ruchu ciągłym
 • pełny etat

 

Do podstawowych obowiązków będzie należeć:

 • obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej,
 • dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji  w/w urządzeń,
 • dokonywanie napraw urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień.

 

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe, średnie elektromonter/automatyk
 • uprawnienia SEP E do 1 kV,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B,
 • Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w  wersji papierowej na adres:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7,

lub elektronicznie na adres:

e-mail:  zwik@zwik.sochaczew.pl

tel.  46 862 82 30 w. 25      fax.  22  112 12 40

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Nadesłanych ofert nie zwracamy, ulegną zniszczeniu lub usunięciu po zakończonym procesie rekrutacji.

 

 Proszę o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ……………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko Maszynista pomp/elektromonter . Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane.

Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.”

  

 


kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość