przejdź do Sochaczew.pl
171501 odwiedzin

oferty pracy

A A A

 

     

Laborant / Analityk Laboratorium Wodno-Ściekowego
Miejsce pracy: Sochaczew, al. 600-lecia 69

 

Główne obowiązki:

 • pobieranie próbek wody  i ścieków
 • przygotowywanie odczynników
 • wykonywanie badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych wody oraz fizykochemicznych ścieków
 • udział w przygotowywaniach nowych metod badawczych, doskonalenie technik laboratoryjnych prowadzenie procesu walidacji/ weryfikacji oraz kontroli jakości badań
 • realizacja programu kontroli jakości badań wykonywanych w laboratorium
 • opracowywanie wyników badań oraz tworzenie sprawozdań
 • udział w badaniach biegłości
 • czynny udział podczas audytów wewnętrznych i oceny PCA
 • samodzielna obsługa sprzętu, nadzór nad wyposażeniem, w tym kalibracja oraz sprawdzanie urządzeń
 • udział w utrzymywaniu oraz ciągłym doskonaleniu skuteczności systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025

Od Kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenie wyższe w zakresie związanym z chemią analityczną lub pokrewne
 • znajomość technik badań (spektrofotometryczna, wagowa, miareczkowa potencjometryczna, nefelometryczna, konduktometryczna , elektrochemiczna)
 • znajomość metodyk badań wody i ścieków (mikrobiologicznych i fizykochemicznych)
 • znajomość zagadnień związanych ze sterowaniem jakością w laboratorium akredytowanym i normą ISO 17025,
 • mile widziane doświadczenie w pracy w laboratorium  (analiz mikrobiologicznych, fizykochemicznych)
 • odpowiedzialności za wykonywane zadania
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy
 • umiejętności analitycznego i logicznego myślenia

Oferujemy:

 • pracę w akredytowanym laboratorium
 • stabilne warunki zatrudnienia w ramach umowy o pracę na pełen etat
 • podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniach
 • możliwość skorzystania z prywatnej opieki medycznej oraz grupowego ubezpieczenia na życie
 • świadczenia socjalne 
 • „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją jest „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Rozlazłowskiej 7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli na podstawie zgody Kandydatów. Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie internetowej spółki www.zwik.sochaczew.pl w zakładce „KARIERA”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiście w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 862-82-30.

Proszę o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ………………………………………………………………..………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………………………………………… Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane. Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.”

 

 

 

Monter-konserwator sieci wod-kan + kierowca kat C

Miejsce pracy: Sochaczew


Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- wymiar czasu pracy  - pełny etat,

- praca od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500

- oferujemy pakiet socjalny i opiekę medyczną 

 

Do podstawowych obowiązków będzie należeć:

- wykonywanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych na sieci wod-kan oraz

   przepompowniach ścieków,

- usuwanie awarii na sieci wod-kan,

- prowadzenie i obsługa pojazdu specjalistycznego typu „WUKO”,

 

Wymagania:

- wykształcenie zawodowe/średnie o profilu: ogólnobudowlanym bądź instalacji sanitarnych,

- prawo jazdy kat. C,

- gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych przy usuwaniu awarii.

Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu zawodu poparte świadectwami pracy.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją jest „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Rozlazłowskiej 7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli na podstawie zgody Kandydatów. Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie internetowej spółki www.zwik.sochaczew.pl w zakładce „KARIERA”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiście w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7.

Proszę o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ………………………………………………………………..………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………………………………………… Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane. Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.”

 „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość