przejdź do Sochaczew.pl
180596 odwiedzin

oferty pracy

A A A

Maszynista pomp /elektromonter

Miejsce pracy: Sochaczew   

Warunki zatrudnienia:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • praca zmianowa w ruchu ciągłym,
 • pełny etat.

Do podstawowych obowiązków będzie należeć:

 • obsługa urządzeń wykonawczych i automatyki przemysłowej, pompownie, tłocznie,
 • dokonywanie bieżących przeglądów i konserwacji  w/w urządzeń,
 • wykonywanie prac konserwacyjnych, napraw oraz remontów urządzeń elektrycznych i automatyki w zakresie posiadanych uprawnień,
 • monitorowanie i analizowanie raportów pracy wszystkich urządzeń technologicznych oraz raportów ilości oczyszczonych ścieków,
 • prowadzenie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i technologicznych oczyszczalni ścieków w celu uzyskania prawidłowych parametrów oczyszczonych ścieków.

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe, średnie elektromonter/automatyk,
 • uprawnienia SEP E do 1 kV,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • prawo jazdy kat. B, lub dodatkowo C i E,
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV w  wersji papierowej na adres:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o.

96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7,

lub elektronicznie na adres:

e-mail:  zwik@zwik.sochaczew.pl

tel.  46 862 82 30 w. 25      fax.  22  112 12 40

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Nadesłanych ofert nie zwracamy, ulegną zniszczeniu lub usunięciu po zakończonym procesie rekrutacji.

 

Proszę o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ……………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko ………………………… Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane.

Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.”

 

     

Monter-konserwator sieci wod-kan + kierowca kat C

Miejsce pracy: Sochaczew


Warunki zatrudnienia:

- zatrudnienie w ramach umowy o pracę,

- wymiar czasu pracy  - pełny etat,

- praca od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1500

- oferujemy pakiet socjalny i opiekę medyczną 

 

Do podstawowych obowiązków będzie należeć:

- wykonywanie czynności konserwacyjnych i eksploatacyjnych na sieci wod-kan oraz

   przepompowniach ścieków,

- usuwanie awarii na sieci wod-kan,

- prowadzenie i obsługa pojazdu specjalistycznego typu „WUKO”,

 

Wymagania:

- wykształcenie zawodowe/średnie o profilu: ogólnobudowlanym bądź instalacji sanitarnych,

- prawo jazdy kat. C,

- gotowość do pracy w godzinach nadliczbowych przy usuwaniu awarii.

Mile widziane doświadczenie w wykonywaniu zawodu poparte świadectwami pracy.

Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych w związku z prowadzoną rekrutacją jest „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. z siedzibą w Sochaczewie przy ul. Rozlazłowskiej 7. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, czyli na podstawie zgody Kandydatów. Pełna treść klauzuli znajduje się na stronie internetowej spółki www.zwik.sochaczew.pl w zakładce „KARIERA”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl lub osobiście w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7.

Proszę o dołączenie do dokumentów rekrutacyjnych podpisanej klauzuli dotyczącej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub umieszczenie treści klauzuli w stopce CV. 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z dnia ………………………………………………………………..………, w dokumentach potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz w dokumentach potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia na potrzeby na potrzeby procesu rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………………………………………… Mam świadomość, że niniejszą zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie. W takim przypadku moje dane zostaną usunięte i nie będą dłużej przetwarzane. Oświadczam, że zostały mi udzielone informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO, w szczególności informacja o prawach w zakresie ochrony moich danych osobowych.”

 „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

 kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość