przejdź do Sochaczew.pl
180595 odwiedzin

KIEROWNICTWO SPÓŁKI

A A A

 

"ZAKŁAD WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI-SOCHACZEW" Sp. z o.o.
 

ul. Rozlazłowska 7
96-500 Sochaczew

 tel. VoIP 46 811-14-15 lub 46 811-14-16
tel. 46 862 82 30

fax 22 112-12-40

e-mail: zwik@zwik.sochaczew.pl

Regon 015625292, NIP 837-16-66-938
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000191418
Kapitał zakładowy 48 746 807,00 PLN

 

    RADA NADZORCZA SPÓŁKI

 

Przewodniczący Rady - Dariusz Zawidzki

     

      KIEROWNICTWO SPÓŁKI

 

Prezes Zarządu  - Magdalena Kaczorowska 

   Główny Księgowy / Prokurent - Joanna Kacprzak

Pełnomocnik Zarządu ds. Systemów Zarządzania - Marlena Podkańska

    Kierownik Działu Technicznego - Adam Pawłowski

 Kierownik Działu Eksploatacji - Paweł Orlikowski 

  Kierownik Laboratorium - Małgorzata Orzechowska
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość