przejdź do Sochaczew.pl
173496 odwiedzin
Kanalizacja sanitarna w ulicy Ks. Janusza i Załamanej gotowa do pracy

 

 

Kanalizacja sanitarna w ulicy Ks. Janusza i Załamanej gotowa do pracy

 

W związku z zakończeniem budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza i Załamanej „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zaprasza wszystkich Mieszkańców posiadających wykonane przyłącze do granicy nieruchomości do wykonywania przyłączy na terenach prywatnych. Wybudowana przez ZWiK sieć jest już gotowa do pracy i może obierać ścieki. Lokalizacja sieci wg mapy poniżej.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać na podstawie warunków technicznych, które otrzymają Państwo w siedzibie Spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00,  w środy do godz. 17:00.  Warunki techniczne otrzymają Państwo bezpłatnie. Bliższe informacje pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 23 lub 24.

Przyłącze można wykonać siłami własnymi, zlecić firmie świadczącej tego typu usługi lub zlecić ZWiK.

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy umówić się na odbiór techniczny z pracownikami Działu Technicznego - telefonicznie pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 24 lub osobiście w siedzibie Spółki.

Po zakończeniu robót należy dostarczyć do ZWiK geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą wybudowanego przyłącza. Odprowadzanie ścieków może być realizowane po podpisaniu umowy na odprowadzanie nieczystości płynnych.

 

            „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o. o. zaprasza do skorzystania  z komfortu jakim jest przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej.

 

 

A A A
29.06.2018
godz.13:41
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość