przejdź do Sochaczew.pl
168994 odwiedzin
Budowa kanalizacji w ulicy Załamanej

 

 

 

Trwają prace związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Towarowej. 

 

"Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew" Sp. z o.o. nadal kontynuuje prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Towarowej. Prace są zrealizowane w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew- etap II część II”. W ramach tego zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 0,531 km oraz 1 sieciowa przepompownia ścieków. Mapa z lokalizacją sieci poniżej.

 

Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI.

 

Obecnie trwają prace w ulicy Towarowej a do zakończenia tego zadania konieczne jest posadowienie i uruchomienie przepompowni ścieków w ulicy Ks. Janusza. Prace planowo zakończą się 31.05.2018r. Jednak mamy nadzieję, iż PGE wykona wcześniej zasilenie do przepompowni i z nowej sieci kanalizacji sanitarnej będzie już można korzystać.

 

Przyłącza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji są również wykonywane w pasie drogowym przez ZWiK natomiast dalszy ciąg przyłączy na terenach prywatnych nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany wykonać we własnym zakresie.

W przypadku pytań w sprawie przyłączy kanalizacyjnych należy kontaktować się z Przedstawicielami ZWiK lub Generalnym Wykonawcą robót, którzy są obecni na terenie budowy lub w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlałowskiej 7 bądź telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30  wew. 37 lub 24.

Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.    

 

 

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

 

 

A A A
13.04.2018
godz.11:56
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość