przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
Prace ziemne chwilowo zawieszone

Kolejne dofinansowania pozyskiwane przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji –Sochaczew” Sp. z o.o. pozwalają na dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz modernizację dotychczasowo istniejącej, lecz mocno wiekowej. Ze względu na niesprzyjającą aurę, prace ziemne zostały czasowo zawieszone.

Informowaliśmy już o kolejnych środkach pozyskanych na budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza i Towarowa. Dzięki oszczędnościom przy przeprowadzaniu postępowań przetargowych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wyraził zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza i Towarowa oraz zakup agregatu stacjonarnego dla potrzeb tłoczni przy ulicy Gawłowskiej, posadowionej tuż przy kładce.

Kolejny wzrost współczynnika skanalizowania Sochaczewa oraz zwiększenie liczby mieszkańców miasta, korzystających z miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, jest możliwy, jak wspomnieliśmy, dzięki pozyskanemu dofinasowaniu na zakup sprzętu specjalistycznego oraz dalszą budowę kanalizacji sanitarnej.  

W związku z planowanymi wymianami bądź remontami nawierzchni niektórych ulic, koniecznością jest wymiana starej sieci wodociągowej, a także wykonanie kanalizacji sanitarnej. Sieć wodociągowa w ulicy Załamanej wymieniona została na odcinku 210 metrów, w Licealnej wykonano 130 metrów. Dalsze prace zostaną wznowione, gdy pozwolą na to bardziej sprzyjające warunki atmosferyczne.

W przypadku pytań w sprawie przełączeń do nowej sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej należy kontaktować się z przedstawicielami ZWiK lub Generalnym Wykonawcą robót, którzy są obecni na terenie budowy lub w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7, ewentualnie telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30  wew. 26.

„ZWiK-Sochaczew”

A A A
27.02.2018
godz.08:44
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość