przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
Agregat prądotwórczy gotowy do pracy !

 

          Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Spółka uzyskała zgodę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o budowę kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa oraz zakup agregatu stacjonarnego dla potrzeb toniczni przy ulicy Gawłowskiej tuż przy kładce.

          Stacjonarny agregat prądotwórczy zabezpiecza tłocznię w przypadku braku zasilania. W przypadku przerwy w dostawie energii elektrycznej agregat samoczynnie się uruchomi i zapewni ciągły przepływ ścieków z tłoczni zlokalizowanej przy kładce na Miejską Oczyszczalnię Ścieków.

Tłocznia ścieków przy kładce jest kluczową tłocznią z uwagi na swoją wydajność – musi zapewnić przepływ ścieków z całego osiedla Karwowo oraz Szpitala. Dlatego też tak istotne jest zapewnienie ciągłej dostawy energii elektrycznej bez żadnej przerwy.

Agregat działa w pełnej automatyce i jest wpięty do monitoringu ZWiK – system SCADA w którym na bieżąco można sprawdzić czy w danej chwili agregat pracuje też jest w stanie czuwania oraz sprawdzić pozom paliwa. 

            Dzięki pozyskanemu dofinasowaniu na zakup sprzętu specjalistycznego oraz budowę kanalizacji sanitarnej Spółka ma szansę na rozwój i dążenie do doskonalenia umiejętności w zakresie eksploatacji sieci wodno – kanalizacyjnej a także na zwiększenie współczynnika skanalizowania Miasta i tym samym zwiększenie liczby osób korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej.  

 

 Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

 

A A A
08.02.2018
godz.09:01
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość