przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
Do wynajęcia trzy lokale

Operator obiektu Kramnic Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic Wąskiej - 1 Maja - Warszawskiej ogłasza:

Pisemny konkurs ofert na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej o powierzchniach: 38,97m2 (lokal nr 100), 33 m2  (loka106) 34,81 m2 (lokal nr 108).

Lokale są wyposażone w instalację: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji mechanicznej, elektryczną, teletechniczną oraz klimatyzację.

Najemcę obowiązuje również opłata za zużyte media.

Oferty należy składać w Sekretariacie Operatora przy ul. Rozlazłowskiej 7 w Sochaczewie lub email: zwik@zwik.sochaczew.pl.                                                                                          

Bliższe informacje można uzyskać telefonicznie: 46 862-82-30 wew.24, lub na stronie internetowej www. zwik.sochaczew.pl

Zapraszamy do składania ofert cenowych na najem lokalu użytkowych.

Operator budynku Kramnice Miejskie

 

A A A
05.01.2018
godz.15:18
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość