przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
Rusza budowa nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza

 

 

 

 

W dniu 27.11.2017r ZWiK – Sochaczew Sp. z o. o. zaczyna budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza – skrzyżowanie z ulicą Sienkiewicza.

Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUGI BUDOWLANO INSTALACYJNE NAPRAWA KONSERWACJA LESZEK STAŃKOWSKI wyłoniony w drodze postępowania przetargowego.

 

Prace rozpoczniemy od budowy studni kanalizacyjnej na istniejącej sieci w ulicy Sienkiewicza. Zdecydowanie będzie to jedno z najtrudniejszych zadań tej inwestycji z uwagi na zapewnienie ciągłego przepływu i odbioru ścieków. Po posadowieniu studni w ulicy Sienkiewicza kanalizacja dalej będzie układana w kierunku ulicy Ks. Janusza.

Przyłącza kanalizacji sanitarnej do poszczególnych posesji będą również wykonywane w pasie drogowym przez ZWiK natomiast dalszy ciąg przyłączy na terenach prywatnych nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany do wykonania we własnym zakresie.

W przypadku pytań w sprawie przyłączy kanalizacyjnych należy kontaktować się z Przedstawicielami ZWiK lub Generalnym Wykonawcą robót, którzy będą obecni na terenie budowy lub w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlałowskiej 7 bądź telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30  wew. 37 lub 24.

Spółka na bieżąco będzie przekazywała informacje o dalszym postępie robót.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość podczas budowy nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.    

 

Dokładna lokalizacja budowy nowej sieci kanalizacyjnej została zobrazowana na mapie.

 

Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

 

A A A
22.11.2017
godz.13:30
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość