przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
Kontrole są niezbędne, ale… uwaga na oszustów

 

W ostatnim czasie na terenie Sochaczewa po raz kolejny pojawili się oszuści, podający się za pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Rzeczywiście przeprowadzane są kontrole nieruchomości w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków, zgodnie z ustawą o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

 

Większość mieszkańców Sochaczewa posiada wodę z miejskiej sieci i możliwość odprowadzania nieczystości bytowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Większość z nich ma podpisane stosowne umowy i reguluje swoje zobowiązania finansowe wobec Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Są jednak i tacy, którzy lekceważą swe ustawowe obowiązki. Dzięki czynnościom  kontrolnym stopniowo zmniejsza się liczba osób bezumownie korzystających z urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, których właścicielem jest ZWiK–Sochaczew. Nie wpuszczajmy jednak do domu każdego, kto powie, że jest kontrolerem. Przypominamy też, że żaden z inkasentów czy kontrolujących nie wędruje po piętrach bloków mieszkalnych, sprawdzając poszczególne lokale. Pracownicy ZWiK- u sprawdzają zbiorcze przyłącza i liczniki, a indywidualne tylko w domach jednorodzinnych.

Wszyscy pracownicy ZWiK posiadają stosowe legitymacje służbowe, o których okazanie w przypadku kontroli można poprosić.

Do drzwi może zapukać…

Do kontroli prawidłowości i legalności poboru wody lub odprowadzenia nieczystości uprawnieni są inkasenci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Witold Łachecki, Grzegorz Łopian, Jacek Siekiera. Dodatkowo prace kontrolera wykonują Robert Domański, Andrzej Kaliński. Poniżej zamieszczamy zdjęcia wszystkich panów. Tylko im otwieramy drzwi domów. Przypominamy też, że w domach wielorodzinnych (blokach) inkasenci i kontrolerzy wchodzą tylko do piwnic i innych pomieszczeń ze zbiorczą instalacją.

Apelujemy do mieszkańców Sochaczewa, by nie wpuszczali do domów osób, co do których nie mają pewności, kogo reprezentują. W razie wątpliwości proponujemy zadzwonić do ZWiK -Sochaczew, by sprawdzić, czy rzeczywiście kontrola ma w tym czasie miejsce - tel. 46 862-82-30   lub 46 811-14-15

 

A A A
27.10.2017
godz.07:05
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość