przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin
Przebudowa sieci wodociągowej ulicy Chopina dobiega końca

 

Prace związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chopina zmierzają do zakończenia. Sieć właściwie jest gotowa do użytku a do całkowitego zakończenia  pozostały przepięcia przyłączy. Na tym etapie wszystkim Mieszkańcom ulicy Chopina ZWiK – Sochaczew

Oczywiście warto przypomnieć, ze przed planowanym remontem ulicy Chopina warto wykonać również przyłącze kanalizacyjne. Po wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej nie będzie możliwe uzyskanie zajęcie pasa drogowego. Z doświadczenia wiemy, że pomimo uzgodnionej lokalizacji przyłączy wybudowanych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap” nie zawsze właścicielom poszczególnych posesji lokalizacja odpowiada. Dlatego też jest to ostatni moment na dokonanie jakiejkolwiek korekty w pasie drogowym. 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać na podstawie warunków technicznych, które otrzymają Państwo w siedzibie Spółki przy ul. Rozlazłowskiej 7 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00,  w środy do godz. 17:00. 

Przyłącze można wykonać siłami własnymi, zlecić firmie świadczącej tego typu usługi lub zlecić ZWiK.

Przed przystąpieniem do budowy przyłącza należy umówić się na odbiór techniczny z pracownikami Działu Technicznego - telefonicznie pod nr tel. 46-862-82-30 wew. 26 i 27 lub osobiście w siedzibie Spółki.

Po zakończeniu robót należy dostarczyć do ZWiK geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą wybudowanego przyłącza. Odprowadzanie ścieków może być realizowane po podpisaniu umowy na odprowadzanie nieczystości płynnych.

A A A
13.10.2017
godz.10:28
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość