107849 odwiedzin
 
 
Tylko system kanalizacji sanitarnej

 

 

Kolejni mieszkańcy Sochaczewa zyskali możliwość pozbywania się nieczystości bytowych za pomocą systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprasza mieszkańców ulic Kraszewskiego,  Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego  do przyłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej oraz do wykonania przepięcia do nowej sieci wodociągowej wybudowanej w ulicy Kraszewskiego.

 

Nieczystości płynnych powinniśmy pozbywać się za pośrednictwem zbiorczych systemów kanalizacyjnych. Tylko one, w połączeniu z Miejską Oczyszczalnią Ścieków są w stanie sprostać wymaganiom zasad ochrony środowiska. Od kilku lat sochaczewski Zakład Wodociągów i Kanalizacji rozbudowuje infrastrukturę sanitarną, rozbudowana i zmodernizowana też została Miejska Oczyszczalnia Ścieków.

Informacje na temat warunków technicznych wykonania przyłączy można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 lub telefonicznie od nr tel. 46 862-82-30 wew. 34.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II część II” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.

A A A
07-08-2017
godz.09:41
 
 
kategorie wiadomości
 
 
kontakt
Zachęcamy Rodziców do wyrażania opinii na temat szkoły, składania wniosków oraz zadawania pytań.

imię i nazwisko
adres e-mail
miejsce na opinię, wniosek, pytanie