przejdź do Sochaczew.pl
127946 odwiedzin
Sochaczew dba o bezpieczne środowisko

Rzadko zastanawiamy się, na czym polega należyta dbałość o czyste środowisko. Coraz częściej jednak ukazują się medialne informacje na ten temat, a dzieci od najmłodszych lat zyskują wiedze, o tym, jak to czynić.

 

W Sochaczewie standardem jest nie tylko posiadani dostępu do zdrowej bezpiecznej wody pitnej, ale też i bezpieczne, zgodne z prawem odprowadzanie ścieków. Do roku 2005 w Sochaczewie skanalizowane było około 40% miasta, właściwie samo centrum. Kanalizacja była też w nienajlepszej kondycji.  Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaczęły obowiązywać unijne standardy, które dotyczyły również wodociągów i kanalizacji.

 

Unijne dofinansowania

W 2005 roku Sochaczew otrzymał 8,8 miliona złotych na modernizację i rozbudowę kanalizacji sanitarnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Sochaczewa” miasto chciało ułożyć 60 km nowych rur o przekroju od 20 do 40 cm, oraz zbudować 25 przepompowni ścieków. Samorząd chciał też zmodernizować już istniejące wodociągi i zbudować nowe. W ramach projektu miała powstać magistrala wodociągowa (7,2 km), ułożone miały być nowe rury i wymienione stare (13 km). Planowano zbudować nowe ujęcie wody w Starych Mistrzewicach (3 studnie), zmodernizowane miały zostać ujęcia wody i stacja uzdatniania w Wólce Smolanej, rozbudowana miała być stacja uzdatniania wody przy ul. Chodakowskiej. Zgodnie z projektem likwidacji miały ulec stacje wodociągowe przy ulicach Płockiej i Mickiewicza, ponieważ zamknięto by ujęcia wody w Kuznocinie i przy Mickiewicza.

W 2006 roku wybrana w przetargu firma ze Świecia wykonała czyszczenie i renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej. Po wypłukaniu osadów do przewodu wpuszczany był „rękaw” z żywicy, który rozprężany gorącą wodą przyklejał się do ścianek rury tworząc trwałą powłokę około 10 mm grubości, porównywalną z wytrzymałością nowej rury. Kosztem 11.048.000 zł wykonano w tym okresie rozbudowę i modernizację sieci kanalizacji sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków w Trojanowie (I etap rozbudowy i modernizacji oczyszczalni zwiększył jej przepustowość o 3.000 m3/dobę. W ramach tego projektu  ułożono 8,4 km nowej sieci i odnowiono 6,6 km istniejącej kanalizacji, a także zbudowano 2 przepompownie ścieków. Dwa lata później opracowane zostało studium wykonalności poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta”.

Największa inwestycja

W roku 2010 podpisana została umowa między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji. Dotyczyła ona finansowania projektu pod nazwą „Poprawa Gospodarki Wodno – Ściekowej miasta Sochaczew - Etap I” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W 2012 praktycznie zakończone zostały główne prace kanalizacyjne. Mieszkańcy mogli już było wykonywać przyłącza do swoich nieruchomości. Budowa blisko 100 km sieci kanalizacji sanitarnej, a w rezultacie podłączenie do niej w rezultacie ponad 96% mieszkańców Sochaczewa, stanowiło wielki krok naprzód. Ostatecznie całkowity koszt realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew” wyniósł 106 712 992,88 złotych. Unia Europejska, za pośrednictwem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansowała przedsięwzięcie sumą 53 727 906,92 złotego. Realizacja inwestycji objęła remont i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, rozbudowę kanalizacji sanitarnej w osiedlach Rozlazłów i Karwowo (41,201 km sieci kanalizacji, w tym 11 przepompowni i 3 tłocznie), na osiedlach Wypalenisko cz. Północna i Chodaków (51 km sieci, w tym 24 przepompownie i 4 tłocznie), modernizację kanalizacji sanitarnej w centrum Sochaczewa (3,4 km).

Jak wszyscy wiemy, to nie wszystkie inwestycje sochaczewskiego Miasta Sochaczew i sochaczewskiego Zakładu \Wodociągów i Kanalizacji. Zarówno władze miasta, jak i Spółka zadbały o nowe środki na to, by poprawić egzystencję mieszkańców kolejnych dzielnic. Informowaliśmy o tym na bieżąco, warto jednak przypomnieć historię kanalizowania Sochaczewa.

 

A A A
19.06.2017
godz.09:47
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość