przejdź do Sochaczew.pl
127946 odwiedzin
Efekt ekologiczny Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap I” zrealizowanego przez ZWiK – Sochaczew został osiągnięty. To wielki sukces Spółki i Władz Miasta.

Efekt ekologiczny Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap I” zrealizowanego przez ZWiK – Sochaczew  został osiągnięty. To wielki sukces Spółki i Władz Miasta.

W przypadku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o. o. efekt ekologiczny Projektu w umowie o dofinasowanie został określony jako wzrost liczby użytkowników korzystających z podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej o 11 138 osób i ten wynik został osiągnięty. Nie należy zapominać, że zwiększenie liczby osób korzystających jest jednym z elementów efektu, kolejny to spełnienie przez Miejską Oczyszczalnię Ścieków zlokalizowaną w Sochaczewie przy Al. 600-lecia 69  zapisów Dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991r. w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych. Oczywiście Miejska Oczyszczalnia Ścieków jako jedyna w aglomeracji spełnia zapisy tej Dyrektywy a redukcja związków biogennych jest na poziomie 99 – 100%.

Przypominając w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew  etap I” realizowano następujące zadania:

KONTRAKT NR 1 – „Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków  przy Al. 600-lecia” realizacja w okresie październik 2010r. – sierpień 2012r.

KONTRAKT NR 2 - „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rozlazłów i Karwowo” – realizacja październik 2011 – kwiecień 2013 r. 

W ramach Kontraktu nr 2 wybudowano 36 419,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej zgodnie z tabelą nr 1 oraz 3 tłocznie i 11 sieciowych przepompowni  ścieków.

 

KONTRAKT NR 2a – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gawłowskiej od ul. Batalionów Chłopskich do granicy z gminą Sochaczew” – realizacja marzec 2010 r. – lipiec 2010 r.W ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego wybudowano 3 971,00 mb sieci kanalizacji sanitarnej,  

KONTRAKT NR 3 – „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Wypalenisko część północna i Chodaków” – realizacja listopad – 2011r. – kwiecień 2013 r. W ramach Kontraktu nr 3 wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 44 807,00 mb 22 sieciowe przepompownie ścieków  oraz 27 przydomowych przepompowni.  

KONTRAKT NR 3a – „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – odcinek: oczyszczalnia – ul. Parkowa” – realizacja marzec 2010 r. – czerwiec 2011 r. W ramach Kontraktu nr 3 a wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 6 171,50 mb oraz 4 tłocznie i 2 sieciowe przepompownie ścieków

KONTRAKT NR 4 – „Modernizacja kanalizacji sanitarnej                            w Centrum” – realizacja marzec 2011 r. -  czerwiec 2011 r. 

W ramach Kontraktu nr 4 modernizacji poddana została sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości  3 446,5 m  w ulicach:  ul. Wąska, ul. Reymonta, ul. 1-go Maja,  ul. Oś. 1-go Maja, ul. Świerczewskiego, ul. Cmentarna,  ul. Moniuszki,  ul. Hanki Sawickiej,  ul. Słowackiego, ul. Ziemowita, ul. Dąbrowskiego, ul. Żwirki i Wigury, ul. Dywizjony 303, ul. Łuszczewskich.

 

Całkowita wartość Projektu: 105 567 818,91 zł natomiast wartość dofinasowania to  50 410 591,52 zł.

Łączna długość wybudowanej sieci to 91,37 km, zmodernizowanej sieci 3,45 km oraz zmodernizowana została Miejska Oczyszczalnia Ścieków.

Ten olbrzymi zakres robót został wykonany w stosunkowo krótkim czasie. Oczywiście nie jest to jedyny Projekt Spółki, który został zrealizowany i rozliczony z Funduszem jednak największy i zakończony sukcesem w którego powodzenie niektórzy nie chcieli wierzyć.

Oczywiście do tego sukcesu przyczynili się Mieszkańcy, którzy podłączyli się do nowej sieci kanalizacyjnej. Niektórzy czekali na wybudowanie sieci, innych trzeba był zachęcać.

 

A tak się budowała kanalizacja:

A A A
24.01.2017
godz.15:00
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość