przejdź do Sochaczew.pl
127946 odwiedzin
Trwają prace w ulicy Kraszewskiego

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. nadal kontynuuje prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego. Rozpoczęła się również budowa nowej sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego.

Oczywiście pozostanie jeszcze do wykonania sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach dalszy odcinek Kraszewskiego do torów, Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego – odcinek od skrzyżowania z Kraszewskiego do skrzyżowania z Langiewicza.

Będzie również budowana sieć wodociągowa w ulicy Kraszewskiego do skrzyżowania z Kochanowskiego, Kochanowskiego od skrzyżowania z Kraszewskiego do skrzyżowania z Konstytucji 3 Maja oraz w ulicy Lechickiej.  

Wykonawca Robót będzie starł się wykonać jak najwięcej prac do końca roku. Jednak będzie to uzależnione od dogodnych warunków atmosferycznych. Oczywiście po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Dotychczasowe przyłącza wodociągowe z uwagi na przebieg przez tereny prywatne i związane z tym problemy eksploatacyjne zostaną przyłączone do nowej sieci wodociągowej.

ZWiK realizuje budowę zarówno sieci wodociągowej jaki i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości. Realizacja przyłączy na terenie prywatnym jest po stronie właściciela posesji.

Przyłącza można wykonywać we własnym zakresie, zlecić firmie świadczącej tego typu usługi lub zlecić ZWiK.

W związku z tym ZWiK zaprasza Mieszkańców ulicy Kraszewskiego do siedziby Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7 celem omówienia sposobu wykonania przyłączy. Informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 46 862-82-30 wew. 34.

W tej sprawie można kontaktować się również bezpośrednio z Wykonawca Robót lub Przedstawicielem ZWiK na terenie budowy.

 Zakład Wodociągów i Kanalizacji przeprasza za wszelkie utrudnienia jednocześnie prosząc o cierpliwość i wyrozumiałość.

 

Mapa etap II cz. II.pdf 


 

 

A A A
08.12.2016
godz.10:01
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość