przejdź do Sochaczew.pl
127946 odwiedzin
ZWiK – Sochaczew rozpoczął budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego

 

 

 

            Rozpoczęła się budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kraszewskiego.

W najbliższych dniach Wykonawca rozpocznie również budowę sieci wodociągowej w ulicy Kraszewskiego.

Oczywiście Inwestorem zadania jest  Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. a Generalnym Wykonawcą firma ZWK Józef Siekierski.

W ramach tego zadania zostanie wybudowany kolektor kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Kochanowskiego,  Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego o łącznej długości 0,927 km oraz sieć wodociągowa w ulicy Kraszewskiego, Lechickiej i Kochanowskiego o łącznej długości 0,588 km.

Planowany termin zakończenia całego kontraktu przewidziany jest na koniec maja 2017r.

Szczegółowy zakres robót przedstawia mapa ze wskazaną lokalizacją sieci.

            Przedstawiciele ZWiK oraz Generalnego Wykonawcy będą starali się dotrzeć do każdego mieszkańca dla których budowana jest sieć wodno – kanalizacyjna celem omówienia sposobu przyłączenia poszczególnych posesji do sieci.

Spółka wykonuje przyłącza do granicy nieruchomości natomiast na terenach prywatnych wykonaniem przyłącza zajmują się właściciele nieruchomości.

Już dziś Spóła zaprasza Mieszkańców do wykonywania budowy przyłączy wodno – kanalizacyjnych, która zapewnia komfort i swobodę w codziennym funkcjonowaniu domu.

Oczywiście ZWiK dokłada wszelkich starań w celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę nowych inwestycji.

W tej sprawie również Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie dla Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap II (cz. II)” w ramach POIiŚ, konkurs nr POIiŚ.2.3/2/2016. W dniu 10.11.2016r. została ogłoszona lista rankingowa na której widnieje Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II (cześć II)” co oznacza, że projekt został pozytywnie zaopiniowany w ocenie merytorycznej I stopnia i najprawdopodobniej zostanie podpisana umowa o dofinasowanie.

Obecnie nadal trwa ocena merytoryczna wniosku a ostateczny termin rozstrzygnięcia konkursu przypada na dzień 08.02.2017 r. Oczywiście Spółka liczy na poczytywaną ocenę złożonego wniosku i pozyskanie dofinasowania jednak na decyzję trzeba jeszcze trochę poczekać.

 

SKMBT_C25316111510360.pdf 

 

 

 


A A A
16.11.2016
godz.13:28
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość