przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin

wiadomości

W dniu 29.01.2016r. Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/130/16 zostały zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Taryfy będą obowiązywały od 1 marca 2016 roku do dnia 28 lutego...
25.02.2016
godz.12:05

  Kolejni mieszkańcy Sochaczewa mogą odprowadzać nieczystości bytowe do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-Lecia. Realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew - Etap II (część I...
07.12.2015
godz.12:39

Zakres rzeczowy Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część1)” został wykonany. Wybudowana w ramach Projektu sieć kanalizacji sanitarnej jest gotowa na pracy - może odbierać ście...
26.11.2015
godz.13:41

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska dobiegła końca. Zakres rzeczowy Projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej miasta Sochaczew - etap II (część1)" został wykonany i zostały uruchomione przepompow...
23.11.2015
godz.09:34

ZWiK pozyskał dofinasowanie na zakup kamery do monitoringu kanałów w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew -etap II (część I)”   Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowa...
05.11.2015
godz.10:36

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. realizuje prace związane z przebudową przepompowni ścieków w ulicy Bojowników dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska wraz z kompl...
27.10.2015
godz.11:41

  Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska dobiega końca. Zakres rzeczowy Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część1)” został prawie wykonany. Wybudowano już 2,2 km ...
21.10.2015
godz.14:20

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o., we współpracy z firmą Hach Sp. z o.o., zorganizował w Sochaczewie seminarium naukowo-techniczne pt.: „Analityka w laboratorium”.   Wyjątkowe spotkanie odbyło s...
19.10.2015
godz.07:55

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o. o. realizuje Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część I)” w ramach w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomera...
02.10.2015
godz.09:37

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.   Warunki przeprowadzenia badania: Miejs...
11.09.2015
godz.13:40

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość