przejdź do Sochaczew.pl
138295 odwiedzin

wiadomości

Sochaczew ma swoich badaczy wody Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o. o. dostarcza mieszkańcom aglomeracji czystą, bezpieczną dla zdrowia wodę. Dba także, by ścieki były oczyszczane w sposób odpowiedni,...
06.06.2016
godz.09:38

Operator obiektu Kramnic Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic Wąskiej - 1 Maja - Warszawskiej ogłasza: Pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego nr 100 zlokalizowanego w Sochaczewie przy zbiegu ulic Wąsk...
01.06.2016
godz.12:20

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o. o. informuje, iż na mocy Zarządzenia  nr 85/2016 wydanego przez Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 05.04.2016r. na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach 18.04.20...
29.04.2016
godz.12:59

W 2016 roku Światowy Dzień Ziemi obchodzony był 22 kwietnia. Dzień później w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się tematyczna impreza dla dzieci, którą przygotowała Renata Kubik. W gościnnych...
25.04.2016
godz.09:04

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. o. o. przeprowadza kontrole nieruchomości w zakresie gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Sochaczew. Osoby reprezentujące Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Soc...
08.04.2016
godz.07:48

  Specjaliści ocenili, że inwestycja w sochaczewskie wodociągi pozwala zaoszczędzić 9 mln euro rocznie dzięki wzrostowi zdrowotności mieszkańców. Skuteczne zarządzanie ma być narzędziem w realizacji celów. Tak stało...
30.03.2016
godz.08:38

W dniu 29.01.2016r. Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/130/16 zostały zatwierdzone taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Taryfy będą obowiązywały od 1 marca 2016 roku do dnia 28 lutego...
25.02.2016
godz.12:05

  Kolejni mieszkańcy Sochaczewa mogą odprowadzać nieczystości bytowe do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-Lecia. Realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew - Etap II (część I...
07.12.2015
godz.12:39

Zakres rzeczowy Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część1)” został wykonany. Wybudowana w ramach Projektu sieć kanalizacji sanitarnej jest gotowa na pracy - może odbierać ście...
26.11.2015
godz.13:41

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska dobiegła końca. Zakres rzeczowy Projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej miasta Sochaczew - etap II (część1)" został wykonany i zostały uruchomione przepompow...
23.11.2015
godz.09:34

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość