przejdź do Sochaczew.pl
171501 odwiedzin

wiadomości

        W dniu 27.11.2017r ZWiK – Sochaczew Sp. z o. o. zaczyna budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza – skrzyżowanie z ulicą Sienkiewicza. Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUG...
22.11.2017
godz.13:30

Operator obiektu Kramnic Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic Wąskiej -1 Maja - Warszawskiej ogłasza: Pisemny konkurs ofert na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej o pow...
14.11.2017
godz.09:54

 ZWiK pozyskał kolejne dofinasowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa. Dodatkowo zostanie zakupiony agregat stacjonarny dla potrzeb tłoczni zlokalizowanej przy ulicy Gawłows...
13.11.2017
godz.10:12

  W ostatnim czasie na terenie Sochaczewa po raz kolejny pojawili się oszuści, podający się za pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Rzeczywiście przeprowadzane są kontrole nieruchomości w zakresie poboru wod...
27.10.2017
godz.07:05

  Dzikie zwierzęta na ogół radzą sobie doskonale nawet w środowisku dla nich nieprzyjaznym. Zdarza się jednak, że nie są w stanie przewidzieć pewnych okoliczności. Tak też się stało podczas wykonywania przyłącza kan...
23.10.2017
godz.09:16

  Prace związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chopina zmierzają do zakończenia. Sieć właściwie jest gotowa do użytku a do całkowitego zakończenia  pozostały przepięcia przyłączy. Na ty...
13.10.2017
godz.10:28

            Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Spółka uzyskała zgodę ...
28.09.2017
godz.11:54

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKŁADU WODODCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW SP. Z O.O. IV postępowanie przetargowe   1.   Nazwa i siedziba organizatora prz...
26.09.2017
godz.08:30

  Pozbywaj się nieczystości płynnych za pomocą systemu kanalizacyjnego! Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprasza Mieszkańców ulicy Kraszewskiego,  Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego  do przyłączenia się do s...
11.09.2017
godz.12:16

  Każdy kawałek plaży lub zieleni nad czystą wodą ściąga jak magnes. Szczególnie, gdy świeci słońce i jest ciepło. Nic więc dziwnego, że miejska plaża w Sochaczewie cieszy się ogromnym powodzeniem. Hasło „Czysta Bzur...
01.09.2017
godz.19:27

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość