przejdź do Sochaczew.pl
143777 odwiedzin

wiadomości

  Dzikie zwierzęta na ogół radzą sobie doskonale nawet w środowisku dla nich nieprzyjaznym. Zdarza się jednak, że nie są w stanie przewidzieć pewnych okoliczności. Tak też się stało podczas wykonywania przyłącza kan...
23.10.2017
godz.09:16

  Prace związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chopina zmierzają do zakończenia. Sieć właściwie jest gotowa do użytku a do całkowitego zakończenia  pozostały przepięcia przyłączy. Na ty...
13.10.2017
godz.10:28

            Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Spółka uzyskała zgodę ...
28.09.2017
godz.11:54

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO ZAKŁADU WODODCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW SP. Z O.O. IV postępowanie przetargowe   1.   Nazwa i siedziba organizatora prz...
26.09.2017
godz.08:30

  Pozbywaj się nieczystości płynnych za pomocą systemu kanalizacyjnego! Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaprasza Mieszkańców ulicy Kraszewskiego,  Langiewicza, Lechickiej i Kochanowskiego  do przyłączenia się do s...
11.09.2017
godz.12:16

  Każdy kawałek plaży lub zieleni nad czystą wodą ściąga jak magnes. Szczególnie, gdy świeci słońce i jest ciepło. Nic więc dziwnego, że miejska plaża w Sochaczewie cieszy się ogromnym powodzeniem. Hasło „Czysta Bzur...
01.09.2017
godz.19:27

Co jest potrzebne do właściwej pracy kanalizacji w budynku? Co to jest urządzenie przeciw zalewowe, a do czego potrzebne jest odpowietrzenie instalacji? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w Poradniku Klienta „Zak...
25.08.2017
godz.14:39

    Rada Nadzorcza "Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew" Sp. z o.o.  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017 i 2018 rok. Warunki przeprowadzenia badan...
24.08.2017
godz.14:06

  ZWiK wykrywa nielegalne podłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Sochaczew. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości  określane i egzekwowane są sposoby ich porządkowania.   „Za...
18.08.2017
godz.07:36

    Nieustannie trwają prace związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chopina. Wykonano już odcinek sieci wodociągowej w ulicy Chopina od torów Kolejki Wąskotorowej do skrzyżowania z ulicą...
07.08.2017
godz.22:09

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość