przejdź do Sochaczew.pl
138295 odwiedzin

wiadomości

Operator obiektu Kramnic Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic Wąskiej - 1 Maja - Warszawskiej ogłasza: Pisemny konkurs ofert na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej o po...
05.01.2018
godz.15:18

W związku z wejściem w dniu 12.12.2017 roku przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, niniejszym i...
29.12.2017
godz.11:10

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew pomimo nienajlepszych warunków atmosferycznych nadal prowadzi prace związane z budową nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza.   Generalnym Wykonawc...
30.11.2017
godz.15:12

        W dniu 27.11.2017r ZWiK – Sochaczew Sp. z o. o. zaczyna budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza – skrzyżowanie z ulicą Sienkiewicza. Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUG...
22.11.2017
godz.13:30

Operator obiektu Kramnic Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic Wąskiej -1 Maja - Warszawskiej ogłasza: Pisemny konkurs ofert na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej o pow...
14.11.2017
godz.09:54

 ZWiK pozyskał kolejne dofinasowanie do budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Załamana, Ks. Janusza, Towarowa. Dodatkowo zostanie zakupiony agregat stacjonarny dla potrzeb tłoczni zlokalizowanej przy ulicy Gawłows...
13.11.2017
godz.10:12

  W ostatnim czasie na terenie Sochaczewa po raz kolejny pojawili się oszuści, podający się za pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Rzeczywiście przeprowadzane są kontrole nieruchomości w zakresie poboru wod...
27.10.2017
godz.07:05

  Dzikie zwierzęta na ogół radzą sobie doskonale nawet w środowisku dla nich nieprzyjaznym. Zdarza się jednak, że nie są w stanie przewidzieć pewnych okoliczności. Tak też się stało podczas wykonywania przyłącza kan...
23.10.2017
godz.09:16

  Prace związane z przebudową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ulicy Chopina zmierzają do zakończenia. Sieć właściwie jest gotowa do użytku a do całkowitego zakończenia  pozostały przepięcia przyłączy. Na ty...
13.10.2017
godz.10:28

            Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Spółka uzyskała zgodę ...
28.09.2017
godz.11:54

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość