przejdź do Sochaczew.pl
132153 odwiedzin

wiadomości

Kolejne dofinansowania pozyskiwane przez „Zakład Wodociągów i Kanalizacji –Sochaczew” Sp. z o.o. pozwalają na dalszą rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz modernizację dotychczasowo istniejącej,...
27.02.2018
godz.08:44

            Z uwagi na wystąpienie oszczędności w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – etap II cześć II”, Spółka uzyskała zgodę Na...
08.02.2018
godz.09:01

Szanowni Państwo!   Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. informuje, iż  od dnia 31.01.2018r. rozpocznie prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Załamanej z uwagi na jej zły stan techni...
30.01.2018
godz.14:40

Szanowni Państwo!   Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. informuje, iż  z związku z pogorszeniem się warunków atmosferycznych przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Załamanej zostanie wykonana w pó...
24.01.2018
godz.14:37

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. informuje, iż  od dnia 15.01.2018r. rozpocznie prace związane z wymianą sieci wodociągowej w ulicy Załamanej z uwagi na jej zły stan techniczny. Generalnym Wyk...
12.01.2018
godz.08:35

Operator obiektu Kramnic Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic Wąskiej - 1 Maja - Warszawskiej ogłasza: Pisemny konkurs ofert na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej o po...
05.01.2018
godz.15:18

W związku z wejściem w dniu 12.12.2017 roku przepisów Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw, niniejszym i...
29.12.2017
godz.11:10

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew pomimo nienajlepszych warunków atmosferycznych nadal prowadzi prace związane z budową nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza.   Generalnym Wykonawc...
30.11.2017
godz.15:12

        W dniu 27.11.2017r ZWiK – Sochaczew Sp. z o. o. zaczyna budowę nowego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Ks. Janusza – skrzyżowanie z ulicą Sienkiewicza. Generalnym Wykonawcą robót jest firma USŁUG...
22.11.2017
godz.13:30

Operator obiektu Kramnic Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic Wąskiej -1 Maja - Warszawskiej ogłasza: Pisemny konkurs ofert na najem lokali użytkowych zlokalizowanych w Sochaczewie przy ulicy Warszawskiej o pow...
14.11.2017
godz.09:54

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość