przejdź do Sochaczew.pl
140700 odwiedzin

wiadomości

Synoptycy jakiś czas temu zapowiadali opady śniegu, ale nikt nie spodziewał się, że będą tak obfite. Ucierpiało wiele drzew, jeszcze nie pozbawionych liści, więc mokry śnieg dodatkowo je obciążał. Zagrożone były równ...
31.10.2012
godz.09:55

  Od blisko roku na terenie Sochaczewa realizowany jest projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew”. Polega on na budowie 86 km sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlach Rozlazłów, Karwowo, Soch...
20.09.2012
godz.09:58

W ramach realizowanego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew” Kontrakt nr 2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Rozlazłów, K...
05.07.2012
godz.10:13

Kilkanaście tysięcy użytkowników ma wkrótce liczyć sieć kanalizacji sanitarnej budowana za pieniądze miasta, spółki ZWiK, przy bardzo poważnym wsparciu środków unijnych. Jeszcze w tym roku Sochaczew zostanie skanalizo...
03.07.2012
godz.10:13

W siedzibie ZWik-u przy ulicy Rozlazłowskiej 7 odbyło się robocze  spotkanie, podczas którego omawiane były istotne sprawy związane z budową przyłączy do istniejącej i nowo budowanej kanalizacji sanitarnej w Sochaczew...
22.06.2012
godz.09:17

Konkurs ZWiK- u Dni Sochaczewa były doskonałą okazją do zaprezentowania szerokiemu gremium założeń trwającej właśnie wielkiej sochaczewskiej inwestycji – budowy blisko 100 km kanalizacji sanitarnej. W stoisku Zakładu...
12.06.2012
godz.10:15

W Karwowie o przyłączach kanalizacyjnych   Spotkanie rozpoczął radny Sylwester Zdzieszyński. Przywitał wszystkich zebranych i przedstawił prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o. (ZWiK) - Stanis...
21.05.2012
godz.07:34

Wracamy dziś do pytań mieszkanców i odpowiedzi udzielanych przez ZWiK w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej niemal dla całego miasta. Tak ogromna inwestycja, zmieniająca ekologiczny obraz Sochaczewa, dotykająca bezp...
06.05.2012
godz.22:31

Sochaczewski ZWiK kontynuuje w tym roku realizację ogromnego projektu inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej niemal w każdym zakątku Sochaczewa. Bardzo intenstywne prace trwają w kilku ulicach j...
25.04.2012
godz.00:15

Trwa największa sochaczewska inwestycja. Dzięki ogromnemu dofinasowaniu unijnemu skanalizowane ma zostać całe miasto. Jak przebiegają prace? Roboty na wszystkich odcinkach prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Ni...
23.04.2012
godz.09:02

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość