przejdź do Sochaczew.pl
125592 odwiedzin

wiadomości

Zgodnie z unijnymi wymaganiami, realizacja projektu infrastrukturalnego współfinansowanego z Funduszu Spójności, którym jest Projekt pn. „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew” wymaga powołania specjal...
29.06.2012
godz.10:42

W siedzibie ZWik-u przy ulicy Rozlazłowskiej 7 odbyło się robocze  spotkanie, podczas którego omawiane były istotne sprawy związane z budową przyłączy do istniejącej i nowo budowanej kanalizacji sanitarnej w Sochaczew...
22.06.2012
godz.09:17

Konkurs ZWiK- u Dni Sochaczewa były doskonałą okazją do zaprezentowania szerokiemu gremium założeń trwającej właśnie wielkiej sochaczewskiej inwestycji – budowy blisko 100 km kanalizacji sanitarnej. W stoisku Zakładu...
12.06.2012
godz.10:15

W Karwowie o przyłączach kanalizacyjnych   Spotkanie rozpoczął radny Sylwester Zdzieszyński. Przywitał wszystkich zebranych i przedstawił prezesa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o. (ZWiK) - Stanis...
21.05.2012
godz.07:34

Wracamy dziś do pytań mieszkanców i odpowiedzi udzielanych przez ZWiK w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej niemal dla całego miasta. Tak ogromna inwestycja, zmieniająca ekologiczny obraz Sochaczewa, dotykająca bezp...
06.05.2012
godz.22:31

Sochaczewski ZWiK kontynuuje w tym roku realizację ogromnego projektu inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej niemal w każdym zakątku Sochaczewa. Bardzo intenstywne prace trwają w kilku ulicach j...
25.04.2012
godz.00:15

Trwa największa sochaczewska inwestycja. Dzięki ogromnemu dofinasowaniu unijnemu skanalizowane ma zostać całe miasto. Jak przebiegają prace? Roboty na wszystkich odcinkach prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Ni...
23.04.2012
godz.09:02

W piątek, 13. kwietnia w siedzibie sochaczewskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji gościli przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dyrektor Departamentu Ochrony Wód Maria Ptaszyńsk...
17.04.2012
godz.09:01

Rozpoczęła się kontrola poboru wody i warunków odprowadzania ścieków u odbiorców ZWiK Sochaczew Sp. z o.o. istniejących i nowo przyłączających się w ramach projektu unijnego.               Krzysztof Barczak      ...
23.03.2012
godz.12:04

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość