przejdź do Sochaczew.pl
171501 odwiedzin

wiadomości

Szanowni Państwo,   Firma  Pomiar Serwis  Sp.  z  o.o.   ma przyjemność przedstawić Państwu INFORMATOR „ABC GOSPODARKI WODOMIERZOWEJ" naszego Wydawnictwa. Wyrażamy nadzieję, że problematyka w nim poruszana okaże...
23.09.2014
godz.12:04

Komisja Konkursu wiedzy z zakresu uzdatniania wody – oczyszczania ścieków organizowanego przez ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o. w dniu 16.09.2014r. dokonała rozstrzygnięcia konkursu. Nadesłane kupony konkursowe spełniają ...
16.09.2014
godz.08:25

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.  z siedzibą: 96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7 zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2014 r....
29.08.2014
godz.14:43

        Podziekowanie MOK.pdf
20.08.2014
godz.10:37

Prawie 100 km sieci kanalizacyjnej za ponad 100 milionów złotych, zbudowane w zaledwie rok. Tak w jednym zdaniu można podsumować jedną z największych, jeśli nie największą w niemal 700-letniej historii miasta sochacz...
17.07.2014
godz.07:51

Procedura uzyskania dofinansowania w formie pożyczki do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach programu: „Podłączenie budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej” ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śr...
12.06.2014
godz.14:14

  Działania ZWiK przeprowadzone w latach 2012/2013 w celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę przyłączy kanalizacyjnych dla Mieszkańców z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej       ZW...
04.06.2014
godz.14:52

  Budowa przyłączy – kto płaci za przyłącze? Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązek przyłączenia gospodarstwa domowego do sieci kanalizacji sanitarnej, spoc...
04.06.2014
godz.14:43

Jednym z problemów, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie całej Polski, w tym także Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o., jest walka z nielegalnym pobore...
04.04.2014
godz.08:35

Podstawy działania spółki wodno-kanalizacyjnej Żaden zakład wodociągów i kanalizacji, bez względu na rodzaj jego umocowania prawnego, nie jest jednostką powołaną w celu osiągania zysków z tytułu prowadzonej działalno...
02.04.2014
godz.08:05

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość