przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin

wiadomości

  Zarządzanie wodomierzami do odczytu zużycia wody leży po stronie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego i jest prawnie regulowane!   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do zada...
20.02.2014
godz.14:16

Szanowni Mieszkańcy Sochaczewa   Jednym z wyznaczników rozwoju cywilizacyjnego jest dostęp ludności do czystej wody oraz jednoczesna możliwość odprowadzania ścieków nie zanieczyszczając środowiska naturalnego. W tro...
08.10.2013
godz.14:47

Utrzymanie czystości w gminie = obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości d...
04.10.2013
godz.08:55

Realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew- Etap I” dobiegła końca. W jego ramach powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości 92,36 km. Realizacja inwestycji objęła: remont i rozbud...
14.08.2013
godz.09:31

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. informuje, iż zostały zakończone prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew” a S...
30.04.2013
godz.08:44

Na te pytania odpowiadali pracownicy laboratorium Miejskiej Oczyszczalni Ścieków z samą szefową, Joanną Tabara na czele. Z walizeczkami odczynników chemicznych i podręcznego sprzętu wybrali się do szkół podstawowych. ...
25.04.2013
godz.09:04

Szanowni Państwo! Już wkrótce Miejska Oczyszczalnia Ścieków zacznie odbierać nieczystości z odcinków kanalizacji sanitarnej, wybudowanych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej miasta Sochaczew – eta...
14.02.2013
godz.13:15

Jak Sochaczew kanalizowano Tak jak dostęp do czystej, zdrowej wody pitnej jest standardem, tak standardem musi być też bezpieczne, zgodne z prawem odprowadzanie ścieków. W Sochaczewie, jak i wielu innych większych i ...
14.02.2013
godz.13:09

Już wkrótce Miejska Oczyszczalnia Ścieków zacznie odbierać nieczystości z odcinków kanalizacji sanitarnej, wybudowanych w ramach projektu „Poprawa gospodarki wodno - ściekowej miasta Sochaczew – etap I”. Gotowy jest k...
14.02.2013
godz.08:17

Tak jak dostęp do czystej, zdrowej wody pitnej jest standardem, tak standardem musi być też bezpieczne, zgodne z prawem odprowadzanie ścieków. W Sochaczewie, jak i wielu innych większych i mniejszych miastach Polski, ...
13.02.2013
godz.08:15

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość