przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin

wiadomości

        Podziekowanie MOK.pdf
20.08.2014
godz.10:37

Prawie 100 km sieci kanalizacyjnej za ponad 100 milionów złotych, zbudowane w zaledwie rok. Tak w jednym zdaniu można podsumować jedną z największych, jeśli nie największą w niemal 700-letniej historii miasta sochacz...
17.07.2014
godz.07:51

Procedura uzyskania dofinansowania w formie pożyczki do budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej w ramach programu: „Podłączenie budynków do zbiorczej sieci kanalizacyjnej” ze środków  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śr...
12.06.2014
godz.14:14

  Działania ZWiK przeprowadzone w latach 2012/2013 w celu pozyskania środków zewnętrznych na budowę przyłączy kanalizacyjnych dla Mieszkańców z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej       ZW...
04.06.2014
godz.14:52

  Budowa przyłączy – kto płaci za przyłącze? Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązek przyłączenia gospodarstwa domowego do sieci kanalizacji sanitarnej, spoc...
04.06.2014
godz.14:43

Jednym z problemów, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie całej Polski, w tym także Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o., jest walka z nielegalnym pobore...
04.04.2014
godz.08:35

Podstawy działania spółki wodno-kanalizacyjnej Żaden zakład wodociągów i kanalizacji, bez względu na rodzaj jego umocowania prawnego, nie jest jednostką powołaną w celu osiągania zysków z tytułu prowadzonej działalno...
02.04.2014
godz.08:05

    Informacja     Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o.o. informuje, iż na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe wniósł o opublikowanie sprostowania nieścisłych i ...
14.03.2014
godz.12:55

  Informacja   Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o.o. informuje, iż na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe wniósł o opublikowanie sprostowania nieścisłych i n...
14.03.2014
godz.09:16

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4   Efekt Ekologiczny Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew”. Strategicznym celem Projektu „Poprawa gospodarki...
20.02.2014
godz.14:19

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość