przejdź do Sochaczew.pl
138295 odwiedzin

wiadomości

  Budowa przyłączy – kto płaci za przyłącze? Zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, obowiązek przyłączenia gospodarstwa domowego do sieci kanalizacji sanitarnej, spoc...
04.06.2014
godz.14:43

Jednym z problemów, z którymi muszą zmierzyć się przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie całej Polski, w tym także Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o., jest walka z nielegalnym pobore...
04.04.2014
godz.08:35

Podstawy działania spółki wodno-kanalizacyjnej Żaden zakład wodociągów i kanalizacji, bez względu na rodzaj jego umocowania prawnego, nie jest jednostką powołaną w celu osiągania zysków z tytułu prowadzonej działalno...
02.04.2014
godz.08:05

    Informacja     Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o.o. informuje, iż na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe wniósł o opublikowanie sprostowania nieścisłych i ...
14.03.2014
godz.12:55

  Informacja   Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o.o. informuje, iż na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe wniósł o opublikowanie sprostowania nieścisłych i n...
14.03.2014
godz.09:16

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4   Efekt Ekologiczny Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew”. Strategicznym celem Projektu „Poprawa gospodarki...
20.02.2014
godz.14:19

  Zarządzanie wodomierzami do odczytu zużycia wody leży po stronie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego i jest prawnie regulowane!   Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków należy do zada...
20.02.2014
godz.14:16

Szanowni Mieszkańcy Sochaczewa   Jednym z wyznaczników rozwoju cywilizacyjnego jest dostęp ludności do czystej wody oraz jednoczesna możliwość odprowadzania ścieków nie zanieczyszczając środowiska naturalnego. W tro...
08.10.2013
godz.14:47

Utrzymanie czystości w gminie = obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości d...
04.10.2013
godz.08:55

Realizacja projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew- Etap I” dobiegła końca. W jego ramach powstała sieć kanalizacji sanitarnej o długości 92,36 km. Realizacja inwestycji objęła: remont i rozbud...
14.08.2013
godz.09:31

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość