przejdź do Sochaczew.pl
171501 odwiedzin

wiadomości

  Okres ważności wydanych warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowej sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochacze...
09.03.2015
godz.13:40

Z uwagi na fakt, iż Klienci nie dokonują zgłoszenia rozpoczęcia prac w załączeniu przesyłam nowy druk do stosowania – zgłoszenie rozpoczęcia prac przy budowie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Klient zgł...
09.03.2015
godz.10:50

  Podczas sesji, która odbyła się 2 lutego, radni miejscy przyjęli projekt uchwały dotyczący stawek opłat za wodę i ścieki na kolejny rok. To już czwarty rok z rzędu, kiedy taryfy dla mieszkańców nie wzrosły nawet o ...
11.02.2015
godz.13:42

Wielokrotnie przypominaliśmy, że umożliwienie dostępu do czystej, bezpiecznej dla zdrowia wody stanowi obowiązek samorządu. Jest to niezbywalny przywilej mieszkańców. Jeśli nie ma możliwości dostarczenia wody za pomoc...
11.02.2015
godz.13:35

Ponad 2 mln dofinasowania dla ZWiK-u z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W dniu 22 stycznia 2015 roku Prezes Zarządu Stanisław Grażka, działający w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji...
28.01.2015
godz.08:28

Szanowni Państwo!   Dotyczy: Zmiany umów na zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzenie ścieków           Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o.  informuje, iż dokonuje wymiany umów na zaopatrzenie ...
21.01.2015
godz.11:54

    Z myślą o Mieszkańcach Sochaczewa i wyłącznie dla Nich, Laboratorium Wodno-Ściekowe wciąż się rozwija i doskonali!   W dniu 25 listopada 2014 r. Laboratorium Wodno-Ściekowe ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. uzyskało z...
28.11.2014
godz.10:01

      Wyjaśnienie W związku z powtarzanymi przez kandydatów na burmistrza informacjami o rzekomym oddaniu przez ZWIK kwoty 50.000.000 złotych Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. oświadcza, że ...
14.11.2014
godz.14:35

    Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o., zaprasza w zorganizowanych grupach wszystkich Mieszkańców Sochaczewa, młodzież, dzieci (uczniów szkół) do zwiedzania Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy A...
13.11.2014
godz.13:50

  Redaktor Naczelny Jerzy Szostak Express Sochaczewski Ul. Żeromskiego 29 G 96-500 Sochaczew   Szanowny Panie! W imieniu Zakładów Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew sp.  z o.o. z siedzibą w Sochaczewie na p...
01.10.2014
godz.08:26

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość