przejdź do Sochaczew.pl
171501 odwiedzin

wiadomości

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o., we współpracy z firmą Hach Sp. z o.o., zorganizował w Sochaczewie seminarium naukowo-techniczne pt.: „Analityka w laboratorium”.   Wyjątkowe spotkanie odbyło s...
19.10.2015
godz.07:55

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o. o. realizuje Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew – etap II (część I)” w ramach w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomera...
02.10.2015
godz.09:37

Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.  zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2015 r.   Warunki przeprowadzenia badania: Miejs...
11.09.2015
godz.13:40

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska, o łącznej długości ponad 2,5 km oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowan...
21.07.2015
godz.13:47

  W dniu 14.06.20158r. podczas Dni Sochaczewa ZWiK Sochaczew promował Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – Etap II (część1)” Pierwszy etap Projektu „Poprawa gospodarki wodno ściekowej mia...
15.06.2015
godz.14:15

    Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. kontynuując strategiczne zamierzenia związane z poprawą standardów życia, ochrony środowiska naturalnego oraz osiągnięciem 100% skanalizowania miasta Sochac...
11.06.2015
godz.14:10

  Wiele mówimy o ochronie środowiska, uczymy dzieci, jak o nie dbać. Często jednak zapominamy, że powinniśmy najpierw rozejrzeć się wokół siebie. Żyjemy w XXI wieku i najczęściej warunki sanitarne mamy bardzo dobre. ...
21.04.2015
godz.10:18

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o. o. informuje, iż na mocy Zarządzenia wydanego przez Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17.03.2015r. na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach 01.04.2015r. do 30.0...
07.04.2015
godz.14:25

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. otrzymał „DYPLOM UZNANIA”, który potwierdza, że nasza Spółka jest przyjazna dla Regionu, aktywna gospodarczo i społecznie a przede wszystkim godna polecenia.  
02.04.2015
godz.09:44

  ZWiK sprawdza legalność podłączeń do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Większość mieszkańców Sochaczewa ma podpisane umowy na pobór wody oraz na odprowadzanie nieczystości bytowych i reguluje swoje zo...
23.03.2015
godz.10:43

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość