przejdź do Sochaczew.pl
138295 odwiedzin

wiadomości

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o. o. informuje, iż na mocy Zarządzenia wydanego przez Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17.03.2015r. na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach 01.04.2015r. do 30.0...
07.04.2015
godz.14:25

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. otrzymał „DYPLOM UZNANIA”, który potwierdza, że nasza Spółka jest przyjazna dla Regionu, aktywna gospodarczo i społecznie a przede wszystkim godna polecenia.  
02.04.2015
godz.09:44

  ZWiK sprawdza legalność podłączeń do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Większość mieszkańców Sochaczewa ma podpisane umowy na pobór wody oraz na odprowadzanie nieczystości bytowych i reguluje swoje zo...
23.03.2015
godz.10:43

  Okres ważności wydanych warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowej sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochacze...
09.03.2015
godz.13:40

Z uwagi na fakt, iż Klienci nie dokonują zgłoszenia rozpoczęcia prac w załączeniu przesyłam nowy druk do stosowania – zgłoszenie rozpoczęcia prac przy budowie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Klient zgł...
09.03.2015
godz.10:50

  Podczas sesji, która odbyła się 2 lutego, radni miejscy przyjęli projekt uchwały dotyczący stawek opłat za wodę i ścieki na kolejny rok. To już czwarty rok z rzędu, kiedy taryfy dla mieszkańców nie wzrosły nawet o ...
11.02.2015
godz.13:42

Wielokrotnie przypominaliśmy, że umożliwienie dostępu do czystej, bezpiecznej dla zdrowia wody stanowi obowiązek samorządu. Jest to niezbywalny przywilej mieszkańców. Jeśli nie ma możliwości dostarczenia wody za pomoc...
11.02.2015
godz.13:35

Ponad 2 mln dofinasowania dla ZWiK-u z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej W dniu 22 stycznia 2015 roku Prezes Zarządu Stanisław Grażka, działający w imieniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji...
28.01.2015
godz.08:28

Szanowni Państwo!   Dotyczy: Zmiany umów na zaopatrzenie w wodę i/ lub odprowadzenie ścieków           Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o.  informuje, iż dokonuje wymiany umów na zaopatrzenie ...
21.01.2015
godz.11:54

    Z myślą o Mieszkańcach Sochaczewa i wyłącznie dla Nich, Laboratorium Wodno-Ściekowe wciąż się rozwija i doskonali!   W dniu 25 listopada 2014 r. Laboratorium Wodno-Ściekowe ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o. uzyskało z...
28.11.2014
godz.10:01

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość