przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin

wiadomości

Zakres rzeczowy Projektu obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska, o łącznej długości ponad 2,5 km oraz trzy sieciowe przepompownie ścieków. Sieć kanalizacji sanitarnej została zaprojektowan...
21.07.2015
godz.13:47

  W dniu 14.06.20158r. podczas Dni Sochaczewa ZWiK Sochaczew promował Projekt „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej miasta Sochaczew – Etap II (część1)” Pierwszy etap Projektu „Poprawa gospodarki wodno ściekowej mia...
15.06.2015
godz.14:15

    Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. kontynuując strategiczne zamierzenia związane z poprawą standardów życia, ochrony środowiska naturalnego oraz osiągnięciem 100% skanalizowania miasta Sochac...
11.06.2015
godz.14:10

  Wiele mówimy o ochronie środowiska, uczymy dzieci, jak o nie dbać. Często jednak zapominamy, że powinniśmy najpierw rozejrzeć się wokół siebie. Żyjemy w XXI wieku i najczęściej warunki sanitarne mamy bardzo dobre. ...
21.04.2015
godz.10:18

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp.  z o. o. informuje, iż na mocy Zarządzenia wydanego przez Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 17.03.2015r. na terenie Gminy Miasto Sochaczew w dniach 01.04.2015r. do 30.0...
07.04.2015
godz.14:25

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o. o. otrzymał „DYPLOM UZNANIA”, który potwierdza, że nasza Spółka jest przyjazna dla Regionu, aktywna gospodarczo i społecznie a przede wszystkim godna polecenia.  
02.04.2015
godz.09:44

  ZWiK sprawdza legalność podłączeń do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Większość mieszkańców Sochaczewa ma podpisane umowy na pobór wody oraz na odprowadzanie nieczystości bytowych i reguluje swoje zo...
23.03.2015
godz.10:43

  Okres ważności wydanych warunków technicznych wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do nowej sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowanej w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochacze...
09.03.2015
godz.13:40

Z uwagi na fakt, iż Klienci nie dokonują zgłoszenia rozpoczęcia prac w załączeniu przesyłam nowy druk do stosowania – zgłoszenie rozpoczęcia prac przy budowie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. Klient zgł...
09.03.2015
godz.10:50

  Podczas sesji, która odbyła się 2 lutego, radni miejscy przyjęli projekt uchwały dotyczący stawek opłat za wodę i ścieki na kolejny rok. To już czwarty rok z rzędu, kiedy taryfy dla mieszkańców nie wzrosły nawet o ...
11.02.2015
godz.13:42

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość