przejdź do Sochaczew.pl
155752 odwiedzin

PRZETARGI

Sochaczew: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Kontraktu nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Żyrardowska Numer ogłoszenia: 422996 - 2014; data zamieszczenia: 31.12.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi...
data publikacji 31-12-2014
termin składania ofert 16-01-2015

Zapytanie ofertowe   Dotyczy: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 34 000 l.   I. ZAMAWIAJĄCY Zakład Wodociągów i Kanalizacji –Sochaczew Sp. z o.o., 96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7 NIP: 837-16-66-...
data publikacji 16-12-2014
termin składania ofert 23-12-2014

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO I ETYLINY 95 DO SAMOCHODÓW UŻYTKOWANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych od wartości...
data publikacji 10-12-2014
termin składania ofert 18-12-2014

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE KOMUNLANYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH WYTWORZONYCH W MIEJSKIEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SOCHACZEWIE Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamó...
data publikacji 04-12-2014
termin składania ofert 15-12-2014

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie miasta Sochaczew na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.   Prowadzonego w opar...
data publikacji 29-08-2014
termin składania ofert 08-09-2014

    Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o.  z siedzibą: 96-500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7 zaprasza biegłych rewidentów do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2...
data publikacji 29-08-2014
termin składania ofert 18-09-2014

Operator obiektu Kramnic Miejskich zlokalizowanych przy zbiegu ulic Wąskiej -  1 Maja - Warszawskiej ogłasza: Pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego nr 106 o powierzchni 33 m2 oraz lokal restauracyjny o p...
data publikacji 05-08-2014
termin składania ofert 05-10-2014

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Wzmocnienie fundamentów reaktora biologicznego zlokalizowanego na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia 69  ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o. Prowa...
data publikacji 21-07-2014
termin składania ofert 05-08-2014

Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o.  Ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew oferuje do sprzedaży samochód ciężarowy marki RENAULT model Kangoo.   Samochód ciężarowy do 3,5 t  marki RENAULT model Ka...
data publikacji 24-06-2014
termin składania ofert 01-07-2014

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Leasing operacyjny fabrycznie nowej koparko - ładowarki na potrzeby Działu Eksploatacji ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o. Prowadzonego w oparciu o Regulamin Udzielania Zam...
data publikacji 30-05-2014
termin składania ofert 16-06-2014

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość