przejdź do Sochaczew.pl
155749 odwiedzin

PRZETARGI

Numer ogłoszenia: 196188 - 2015; data zamieszczenia: 03.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego ...
data publikacji 03-08-2015
termin składania ofert 18-08-2015

  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego ZAMAWIAJĄCY NAZWA I ADRES: Zakład Wodociągów i Kanalizacji - Sochaczew Sp. z o.o. , ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew, woj. mazowieckie, tel. 46 862 82 30, faks 22 11...
data publikacji 21-07-2015
termin składania ofert 30-07-2015

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   Remont reaktora biologicznego Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sochaczewie Prowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Wodociągó...
data publikacji 24-04-2015
termin składania ofert 04-05-2015

Sochaczew: Kontrakt nr 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Żyrardowska Numer ogłoszenia: 50105 - 2015; data zamieszczenia: 10.04.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowi...
data publikacji 10-04-2015
termin składania ofert 27-04-2015

Operator obiektu Kramnic Miejskich ogłasza pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego nr 113 o powierzchni ponad 22 m². Lokal wyposażony jest w instalację: wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, ciepłej ...
data publikacji 01-04-2015
termin składania ofert 31-05-2015

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ RENOWACJA KANALIZACJI SANITARNEJ  WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZY KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. STASZI...
data publikacji 30-03-2015
termin składania ofert 09-04-2015

Sochaczew: Pomoc techniczna - działania informujące i promujące dla Projektu pt.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap II (część I) Numer ogłoszenia: 23453-2015; data zamieszczenia: 20.02.2015 O...
data publikacji 20-02-2015
termin składania ofert 02-03-2015

Sochaczew: Pomoc techniczna - działania informujące i promujące dla Projektu pt.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap II (część I) Numer ogłoszenia: 14217-2015 Data zamieszczenia: 03.02.2015 ...
data publikacji 03-02-2015
termin składania ofert 16-02-2015

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   DOSTAWA WODOMIERZY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA SYSTEMU ODCZYTU RADIOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW SP. Z O. O. Prowadzonego w oparciu...
data publikacji 15-01-2015
termin składania ofert 23-01-2015

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   DOSTAWA WODOMIERZY Z MOŻLIWOŚCIĄ ZASTOSOWANIA SYSTEMU ODCZYTU RADIOWEGO DLA POTRZEB ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI – SOCHACZEW SP. Z O. O. Prowadzonego w oparciu...
data publikacji 07-01-2015
termin składania ofert 15-01-2015

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość